Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Matteborgen 4B som grund

Skapad 2017-06-14 15:34 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Här är mål, undervisning och bedömning för Matteborgen 4B.
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med addition och subtraktion med större tal samt geomtri inom vinklar och månghörningar. Vi kommer arbeta med bråk.

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

 

Kapitel 7 Addition och subtraktion:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000, 

- räkna med ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt,

- tecknet för "ungefär lika med,"

- använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

Kapitel 8 Geometri:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig,

- kunna namnen på olika månghörningar,

- förstå vad som menas med förstorning och förminskning,

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

- förstå och använda skala.

Kapitel 9 Bråk:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna läsa 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8,

- kunna avläsa bilder av bråk,

- veta hur många delar det går på en hel,

- kunna storleksorda bråk.

 

Bedömning

 Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.
 • resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris till Matteborgen 4B

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Addition och subtraktion
Du ska kunna avrunda till närmsta tusental och hundratal, och använd tecknet för, ungefär är lika med.
Du kan till viss del avrunda till närmsta tusental och hundratal, och använd tecknet för, ungefär är lika med.
Du kan avrunda till närmsta tusental och hundratal, och använd tecknet för, ungefär är lika med.
Du har goda kunskaper att avrunda till närmsta tusental och hundratal, och använd tecknet för, ungefär är lika med.
Du ska kunna skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion och addition.
Du kan till viss del räkna skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion och addition.
Du kan räkna skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion och addition.
Du har goda kunskaper i att räkna skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion och addition.
Du ska kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du kan till viss del använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du har goda kunskaper då du använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Geometri
Du ska kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Du ska kunna namnen på olika månghörningar
Du kan till viss del avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig Du kan några av namnen på våra vanligaste månghörningar
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Du kan namnen våra månghörningar.
Du har goda kunskaper när du avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Du kan med säkerhet namnen på våra månghörningar.
Skala
Du förstår och använder skala.
Du kan till viss del förstå och använda skala.
Du kan förstå och använda skala.
Du har goda kunskaper då du förstår och använder skala.
Bråk
Du ska kunna läsa, skriva och tolka olika bråk 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du kan till viss del läsa, skriva och tolka olika bråk som 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du kan läsa, skriva och tolka olika bråk som 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du har god kunskaper att läsa, skriva och tolka olika bråk som 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du ska kunna storleksordna bråk samt veta hur många det går på en halv och hel.
Du kan till viss del storleksordna bråk.
Du kan storleksordna bråk.
Du har goda kunskaper i att storleksordna bråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: