👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov – resultat på ämnesprovet i matematik Årskurs 3, 2017

Skapad 2017-06-14 16:56 i Slottsjordsskolan Halmstad
Nationella proven i matematik testar kunskapskraven åk 3.
Grundskola 3 Matematik
Bedömningen sker utifrån kunskapskraven i matematik för åk 3. Kunskapskravet är konstruerat efter ämnets långsiktiga mål och centrala innehåll. Här fyller vi i om eleven nått kravnivån på delproven. N= Nått kravnivån, EN= Ej nått kravnivån.

Innehåll

Matriser

Ma
Kunskapsprofil åk 3 matematik 2017

Nedan visas endast vilka förmågor som prövats i de olika delproven relaterat till de kunskapskrav som i år har prövats. Har eleven nått kravnivån är rutan

Förmågor som prövas
Kunskapskrav
Kravnivå - aktuella kriterier som beskriver vad eleven skall kunna för att anses ha nått upp till kraven.
Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
Delprov A
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
•formulera och lösa problem •använda och analysera matematiska begrepp •föra och följa matematiska resonemang •använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal.Eleven visar kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt namnger delarna. • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan avläsa[…] enkla tabeller och diagram för att redovisa resultat. •Eleven kan föra och följa matematiska resonemang XX
Kravnivå, minst 3 av totalt 4 kriterier uppfyllda varav ett måste vara kommunikation eller resonemang
Delprov B
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
•formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder • använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder. • föra och följa matematiska resonemang. • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem(...) genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler(...) . • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. •Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation(...). • Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband(...). • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal (...). • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då (...) bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar(...) avläsa och skapa enkla tabeller (...) för att sortera och redovisa resultat. • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om (...) geometriska mönster och mönster i talföljder genom att (...) besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kravnivå 8/12
Delprov C
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik • använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå 9/14
Delprov D
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
•Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal • Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa rutinuppgifter. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och använder då […] symboler och matematiska uttrycksformer. • .
Kravnivå 10/14
Delprov E
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik. • använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • föra och följa upp matematiska resonemang • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett huvudsak fungerande sätt. •Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler (...) eller bilder. • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt att dela upp tal. • Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. […] • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang.
Kravnivå 8/13
Delprov F
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder • använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
•Eleven kan lösa enkla problem (...) genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal. • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder. • Eleven kan beskriva (...) tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då (...) symboler (...) med viss anpassning till sammanhanget
Kravnivå F1: 6/9 F2: 8/12
Delprov G
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• använda och analysera matematiska begrepp • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
.• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt (...) •. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation (...). • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde (...). • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. • Eleven kan beskriva (...) tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då (...) symboler (...) med viss anpassning i sammanhanget.
Kravnivå G1: 6/8 G2: 9/12