Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 8-Section 1-The Media

Skapad 2017-06-14 18:50 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Engelska
In this section, we will study: -The definition of media -Different types of media -The influence of the media -The Power of advertising -Famous newspapers, magazines and different types of T.V programs and T.V shows.

Innehåll

Wings 8 Section 1- The Media

Syfte - förmågor från kursplanen:

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Gemensamt i klassen kommer vi att lyssna på texter, läsa texter, göra hörövningar och diskutera olika teman inom ämnesområdet

I grammatiken går vi igenom och tränar på följande moment:
- pågågende och enkel form i presens.
- Komparation av adjektiv
- Preposition + ingform

 Ni kommer också att få läsa autentiska nyhetsartiklar och titta på engelsktalande nyhetsinslag för att träna er förmåga att förstå engelska i både tal och skrift. Vissa gör vi gemensamt men ni kommer också att få välja själva och söka på internet.

Vi kommer också att ha utrymme på att välja texter och uppgifter i workboken. I workbook kan du träna ytterligare på de olika förmågorna och uppgifterna är uppdelade enligt följande: words and phrases, reading, speaking, writing, listening.

Bedömning:I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

  • visar förståelse av de texter ni läser och de hörövningar vi gör
  • skriver texter
  • deltar muntligt i diskussioner och frågor kring olika texter och nyhetsartiklar

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där följande delar kommer att ingå:
Läsförståelse, hörförståelse, ordkunskap, grammatik och en skrivuppgift.

 

Workbook/exercises to do in class:

Words and phrases:  1, 3A, 5, 6(optional) 7A, 8A( optional), 9A (the exercises up to now contain all the vocabulary that will be on the test

Reading:  10, 11, (optional) 14,15 (optional), 16 (optional) 18, 19A, 20                  

Writing:   36, 39                  

Speaking: 21 (optional)24, 25, 26, 27-32 (optional)                    

Listening:  42, 44, 45                 

Grammar:   1,2,3,4,5,6,7             

Uppgifter

  • Uppgifter: The Media

Matriser

En
Engelska åk 8 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och i någon mån anpassat efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
TALA/ MUNTLIGA FRAMSTÄLLNING
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att .göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang används
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med visst flyt.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt.
TALA/ SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att .göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang används
Du deltar i enkla samtal.
Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse samt ställa följdfrågor.
Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talad engelska * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
KÄNNEDOM OM SPRÅKOMRÅDEN
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: