👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5 A

Skapad 2017-06-14 20:21 i Knutsbo skola Ludvika
Vi arbetar med de fyra räknesätten, prioriteringsregeln, ekvationer och olikheter. Vi arbetar även med begrepp och problemlösning
Grundskola 5 Matematik
Favoritmatematik 5 A (kapitel 1). Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och även ha gemensamma diskussioner för att lära oss de olika strategier som vi kan använda oss av för att lösa uppgifter mer rationellt (på bästa sätt).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Addition och subtraktion
Kan med stöd använda fungerande metoder för att utföra beräkningar
Kan använda fungerande metoder för att utföra beräkningar.
Kan använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar.
Addition/subtraktion och division/multiplikation
Kan med stöd formulera uttryck, göra beräkning och formulera ett svar med enhet.
Kan formulera uttryck, göra beräkning och formulera ett svar med enhet.
Division/ multiplikation addition/subtraktion
Kan med hjälp se sambanden mellan olika räknesätt.
Kan se sambanden mellan olika räknesätt.
Använder sambanden mellan olika räknesätt.
Multiplikation
Du kan med stöd utföra multiplikationer med 10, 100 och 1000 och kan med stöd använda fungerande räknemetoder vid uträkning av högre tal med en eller tvåsiffriga faktorer..
Du kan utföra multiplikationer med 10, 100 och 1000 och använda fungerande räknemetoder vid uträkning av högre tal med en eller tvåsiffriga faktorer.
Du kan utföra multiplikationer med 10, 100 och 1000 och använda fungerande räknemetoder vid uträkning av högre tal med en eller tvåsiffriga faktorer. Du använder dig av skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar i multiplikation.
Begrepp
Du är på väg att lära sig de grundläggande begreppen för de fyra räknesätten.
Du kan de grundläggande begreppen för de fyra räknesätten
Ekvationer
Du förstår att obekanta tal kan tecknas med en symbol.
Du förstår att obekanta tal kan tecknas med en symbol och kan räkna ut det obekanta talet.
Du förstår att obekanta tal kan tecknas med en symbol och kan räkna ut det obekanta talet. Du kan dessutom redovisa din lösning med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Ekvationer
Du kan med hjälp förstå likhetstecknets betydelse i ekvationer.
Du kan likhetstecknets betydelse och kan dra nytta av det då du löser ekvationer.
Du kan likhetstecknets betydelse och kan dra nytta av det då du löser ekvationer. Du känner igen tecknen för olikheter.
Prioriteringsregeln
Du kan med stöd använda dig av enkla prioriteringsregler t.ex. beräknar multiplikation före addition.
Du kan använda dig av enkla prioriteringsregler t.ex. beräknar multiplikation före addition.
Du använder dig av enkla prioriteringsregler räknar med alla fyra räknesätten samt parenteser.
Division
Du kan med stöd utföra enkla divisionsuträkningar och har viss förståelse för vad division innebär.
Du kan utföra enkla divisionsuträkningar och har förståelse för vad division innebär.
Du kan med säkerhet utföra divisionsuträkningar och har god förståelse för vad division innebär.