Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt kartor och närmiljö, Safiren grön

Skapad 2017-06-15 07:42 i Ringblomman Örebro
Förskola
Genom att besöka olika utflyktsmål lär vi oss tillsammans om kartor, att hitta i vårt närområde och utforska miljön på olika platser.

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Sjörövare, skattkartor och skatter. Saker de ser på vägen till Bagges villa, tex kyrktornet.

    - Vad gör barnen ?

De leker att de går på skattjakt och hittar skatter. I deras lekar finns pangare, kikare och att de åker sjörövarskepp.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Ta vara på barnens intressen. Lära känna och hitta i sin närmiljö.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Naturvetenskap och språkutveckling.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Inleda projektet genom att följa barnens intresse och göra skattkarta som de följer till en skatt. Låta trollet "Trolle" dyka upp på de olika utflyktsmålen, där får barnen berätta vad de vet om de olika ställena.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Lika. Om en är "Trolle" så dokumenterar den andra pedagogen.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Att lyssna, se alla barnen. Ta tillvara att barnen har kunskap om olika saker.

   - Material?

Kartor, faktapapper, experiment.

   - Metoder?

Kartor. Trollet "Trolle". Vi samtalar och lär oss mer om olika naturfenomen (vi utforskar och fördjupar oss om tex vatten) ute på de olika platser vi besöker.

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?

Barnen har varit nyfikna och visat stort intresse. Varit kul att vi pedagoger uppmärksammat deras intresse och att vi fördjupat oss tillsammans. Vi märker hos barnen i gruppen att de uppskattar det vi arbetar med. Kunskapstörstande.

Vi har varje måndag på planeringen skrivit en grovplanering vad i stora drag planerar att göra och framför allt var vi ska vara. Denna läggs ut till föräldrarna på Unikum varje måndag morgon, det har underlättat i kommunikationen mellan oss och föräldrarna. Varje fredag har vi lagt ut vad vi sen faktiskt gjort i bloggen. En dokumentation som fungerat bra för oss och som varit uppskattad av föräldrarna.

Vi upptäckte under projektets gång att barnen hade kunskap om olika saker. Vi arbetade med att barnen lär sig genom att lyssna till varandra och lär då av varandra. Det har varit positivt att arbeta två pedagoger i en barngrupp med tio barn för att vi lättare har kunnat se alla och lyssnat till alla barn. Lugnet med färre barn har medfört att vi har kunnat ta tillvara på frågor och kunnat fördjupa oss i ämnen.
  - Vad behöver vi utveckla?

Begränsa oss, smalna av. Hålla röd tråd. Gå vidare med vår dokumentation.

 Vi ska utveckla vårt arbetssätt så att vi bättre kan ta tillvara på allas kunskaper. Vi måste bli bättre på att komplettera och uppgradera den pedagogiska planeringen i Unikum (vi har denna termin skrivit och utvärderat planeringen i pappersform då vi inte haft wifi i den byggnad vi haft som hemvist dagtid). Vi planerar att nästa termin använda oss av etiketterna i Unikum och att skriva ner vad vi gör och vilka läroplansmål vi berört i dagboksform för vår egen skull.

Vi har börjat lägga ut lärprocesser i barnens individuella lärloggar, men det är ett område vi behöver utveckla och lägga tid på nästa termin.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: