👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lampa åk 4

Skapad 2017-06-15 11:19 i Djurgårdsskolan 7-9 Kristinehamn
I detta arbetsområde tillverkar vi en lampa. Lampan har genombrutna partier där vi monterar akrylplast, så all vi får snygga ljuseffekter.
Grundskola 4 Slöjd
Vem behöver inte en lampa?

Innehåll

Kursplanens syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

*Kunna konstruera en sammansättning av en lampa med hjälp av en arbetsritning .
*Med handledning kunna ta fram lämpligt material till föremålen.
*Kunna förstå begreppen längd, bredd och tjocklek.
*Kunna mäta i centimeter.

 

*Kunna montera en elkoppling på ett säkert sätt.
*Använda rätt längd på skruv samt rätt storlek på skruvmejsel/bits och borr.
*Kunna namnen på de verktyg du använt under arbetet.
*Kunna hantera verktygen och maskinerna du använder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
*Med ord och bild berätta/redovisa ditt arbete samt ge ett omdöme om din arbetsinsats.

Undervisning/arbetssätt

Genomgångar med instruktioner, resonemang och diskussioner, både enskilt och i grupp.
Idéutveckling.
Praktiskt arbete.
Utvärdering av arbetet.

Vi kommer att arbeta med

Hur man använder en ritning eller planering.
Hur man använder mätverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Namn och funktion på de verktyg och material vi använder.
Ytbehandling.

Montera en elkoppling och testa den.

Sågning och borrning i akrylplast.
Olika former av skruv och hur man gör när man skruvar ihop olika material.
Utvärdering och dokumentation av arbetet.

Kommer att bedöma/dokumentation

Genom iaktagelser av eleven under arbetet, dokumentation och elevens utvärdering/redovisning samt bilder.
Din förmåga att utveckla och planera ideer.
Din förståelse vid genomgångar och instruktioner, både sådana som ges i grupp samt de som ges enskilt.
Din förmåga att använda mätverktyg.
Din förmåga att välja,hantera och benämna olika redskap, verktyg och maskiner.
Din förmåga att ta ansvar samt graden av självständighet i ditt arbete.
Din förmåga att genomföra och slutföra arbetet.
Utvärderingen av ditt arbete samt din förmåga att använda rätt begrepp till arbetsområdet.Uppgifter

 • redovisning

 • redovisa lampa

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för slöjd på Möllegårdens skola åk3-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Idé
Jag har en idé inom arbetsområdet och berättar om den.
Jag kan rita(formge) och visa enkla modeller till slöjdarbeten med lite hjälp.
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten.
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt.
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till mer avancerade slöjdarbeten på ett mycket självständigt sätt.
Planering
Jag väljer färg och form på mitt slöjdarbete
Jag väljer material till mitt slöjdarbete, med hjälp av min lärare
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö- och kostnadsmedveten
Jag vet hur färg, form och material estetiskt påverkar utseendet och funktionen. Jag är mycket miljö- och kostnadsmedveten.
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning.
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag arbetar mycket självständigt efter instruktioner, ritningar eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter
Jag har provat på enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap.
Jag kan med viss hjälp välja och använda verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag väljer ofta självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag väljer alltid självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag får hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag får viss hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag tar eget initiativ vad gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet
Jag tar eget initiativ och är självständig när det gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar alltid eget initiativ och är självständig när det gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Ansvar
Jag behöver hjälp med att hålla ordning på mitt slöjdarbete.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar ansvar för mitt arbete.Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar mycket stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag gjort
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats.
Jag kan enkelt förklara olika steg i slöjdprocessen
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende.
Jag kan utvärdera hela slöjdprocessen och jämföra, värdera och dra egna slutsatser om minarbetsinsats
Resonemang
Jag kan föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan föra ett resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan föra ett mer utvecklat resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan föra väluvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.