Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och barnkonventionen

Skapad 2017-06-15 11:23 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
- Vi kommer arbeta med FN och barnkonventionen. - Du kommer att få lära dig om dina och andra barns många rättigheter och vilken nytta FN gör för världens barn. - Vi kommer också att samtala om begrepp som demokrati, diktatur, värdegrund, regler och lagar. - 9:orna på skolan ordnar en FN-dag för hela skolan där vi i tvärgrupper jobbar mer med FN och frågor om de mänskliga rättigheterna.

Innehåll

Syfte

 

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Du kommer att få:

-prata om demokrati och diktatur

- läsa faktatexter

- se på film

- arbeta praktiskt

- lära dig om fredssymboler

- lära dig om FN

- lära dig om barns rättigheter 

- ha klassråd

 

Bedömning. 

Efter avslutat tema ska du:

- Kunna någonting om FN. 

- Kunna till någon av barnkonventionens artiklar.

- Fått träna på att samarbeta, samtala och diskutera.

- Känna till begreppen demokrati, diktatur och värdegrund.

- Varit med och skapat egna regler som känns viktiga för vår grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: