Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv årskurs 4

Skapad 2017-06-15 12:20 i Vattholmaskolan Uppsala
friluftsliv för årskurs 4
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Under några lektioner kommer vi arbeta med området "friluftsliv".

Innehåll

Att få vara i naturen är både roligt och avkopplande. I naturen kan vi tex leka, träna, bygga kojor och plocka svamp. I Sverige har vi allemansrätt vilket ger oss goda möjligheter att få ströva i naturen - men det ger oss också skyldigheter. Hur gör vi för att bevara vår fina natur? Vad betyder ledorden "inte störa och förstöra"?

Vi kommer studera allemansrätten och vi kommer arbeta med vad friluftsliv kan vara för någonting. Vi kommer också leka i skogen.

I slutet av perioden kommer eleven få svara muntligt på några frågor om allemansrätten (detta sker enskilt med läraren). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6

Matriser

Idh
Friluftsliv och utevistelse

Ej godtagbar
Godtagbar
God
Utvecklad
Rörelse i utemiljö
Genomföra aktiviteter utomhus (tex springa en hinderbana i skogen - hoppa över stenar/stubbar, ta sig förbi hinder etc)
Eleven genomför ej olika aktiviteter i natur och utemiljö.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden.
Allemansrätten
Eleven genomför ej olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till allemans-rättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: