👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria - lektionen är din

Skapad 2017-06-15 13:04 i Ugglums skola 5-9 Partille
Eleverna lär varandra om musikhistoria.
Grundskola 7 – 9 Musik
Musikhistoria - lektionen är din!

Innehåll

Musikhistoria

Ni ska få välja ett årtionde och skriva ett arbete om just ert årtionde. 
Ni ska besvara dessa frågor i ett dokument och dela det till mig på matilda.stening@utb.partille.se

Inlämning sker vecka 47. 

De kunskapskrav som jag bedömer är:

 • Att ni resonerar kring vilken betydelse samt vilka funktioner musiken har haft historiskt för individer och samhällen.
 • Att ni kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika epoker, genrer och kulturer.
 • Att ni kan urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i musiken och olika sammanhang.

Frågorna ni ska besvara:

 • Vilka artister var stora?
  Varför tror ni att det var just de artisterna som var stora?
 • Hur såg samhället ut?
  Varför såg samhället ut som det gjorde?
 • Hur påverkades musiken av samhällssituationen?
  Varför tror ni att den påverkades på det sättet?
 • Vilka instrument var populära?
  Varför tror ni att de instrumenten var populära? Var det ljudet, soundet, elektroniken etc?
 • Vilka genrer var stora?
  Varför tror ni att de genrerna var stora?
 • Var det jämställt inom musikbranschen?
  Kvinnor, män och olika kulturer?

 

Lycka till! 
Matilda 

https://www.youtube.com/watch?v=U3l78NjyVxo

https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs&list=PLtcsDiISuDIeTGTWZZOWPz057slWjWWig

 

Uppgifter

 • Musikhistoria - lektionen är din

Matriser

Mu
Musikundervisningen åk 7-9 Ugglum

Spela och sjunga

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven deltar i gemensam sång
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan med hjälp spela enkla bas- och trumkomp.
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med viss timing
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med relativt god timing
Eleven kan spela enkla bas- och trumkomp med god timing
Eleven kan med hjälp ackompanjera på ett ackordsinstrument.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Eleven deltar i gruppmusicerande.
Eleven deltar aktivt i gruppmusicerandet och visar relativt god puls- och genrekänsla. Eleven bidrar med hjälp till att bearbeta musiken till ett musikaliskt uttryck. Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven bidrar till att driva gruppens musicerande och arbete framåt och väljer uppgifter med relativt god självständighet. Bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven driver gruppens musicerande och arbete framåt och väljer egna uppgifter med god självständighet. Eleven bearbetar och tolkat musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.

Musikskapande

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven prövar egna idéer när vi tillsammans skapar musik.
Eleven kan pröva egna musikaliska idéer utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg.
Eleven gör egna musikaliska kompositioner utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg.
Eleven gör egna musikaliska kompositioner utifrån sitt eget musikaliska kunnande och/eller med hjälp av digitala verktyg så att resultatet blir en musikalisk helhet.

Musikkunnande

>>>
>>>
>>>
>>>
Musikens verktyg
Eleven känner till några sätt att notera musik
Eleven känner till några sätt att notera musik och kan med hjälp använda sig av detta i sitt musicerande.
Eleven kan musicera med relativt god säkerhet med hjälp av noter, tabs eller ackordanalys.
Eleven kan musicera med god säkerhet med hjälp av noter, tabs eller ackordanalys
Musiken i historia och nutid
Eleven deltar i musiklyssnande och känner till några genrer och musikpersonligheter
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika genrer. Eleven deltar aktivt i samtal om musik
Eleven kan med relativt god säkerhet identifiera olika genrer och musikaliska sammanhang, Eleven kan urskilja tidstypiska drag inom musiken.
Eleven kan med god säkerhet identifiera olika genrer och musikaliska sammanhang, Eleven kan ge exempel på tidstypiska drag inom musiken.
Instrumentkunskap
Känna till och identifiera några vanliga instrument ur instrumentfamiljerna.
Känna till och identifiera några vanliga instrument ur instrumentfamiljerna samt förklara hur de fungerar.
Eleven kan med viss säkerhet identifiera instrument ur instrumentfamiljerna samt ur musikexempel. Samt förklara hur de fungerar och deras funktion i musiken.
Eleven kan med god säkerhet identifiera instrument ur instrumentfamiljerna samt ur musikexempel. Samt förklara hur de fungerar och deras funktion i musiken.
Resonera om funktion och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

>>>
>>>
>>>
>>>
Uttrycksformer
Kombinera med andra uttycksformer Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.