Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-06-15 13:53 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi jobbar med detta avsnitt för att du ska få bättre förståelse för hur vardagliga rörelser är kopplade till fysikens lagar. Du kommer t ex få lära dig hur fritt fall och karuseller fungerar.

Innehåll

Kraft och rörelse

Kraft och rörelse

 MÅL:

När eleverna har läst det här kapitlet ska kunna:

 

 • Några begrepp som kraft, motkraft, massa, tyngd kraftpilar, tryck, dynamometer, enhet för kraft, massa, tyngd och tryck
 • Vad som menas med medelhastigheten, fart och beräkning av hastighet
 • känna till accelererad rörelse och retarderad rörelse
 • likformig och olikformig rörelse
 • veta vad friktion är och hur den påverkar kroppar i rörelse (på gott och ont)
 • känna till begreppet tröghet
 • veta vad som kännetecknar ett fritt fall
 • känna till tyngdacceleration
 • beskriva en kaströrelse
 • centrifugalkraft och centripetalkraft
 • känna till principerna för hur man skickar upp en satellit
 • Saker som påverkar friktionskrafter: Massa, material och ojämna ytor 

 

Arbetsformer

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Laborationer (planera, genomföra, utvärdera)
 • Filmer
 • Egna uppgifter, t.ex. instuderingsfrågor
 • Aktuell forskning

 

Bedömning

 • Aktivt deltagande i diskussioner och resonemang under lektionstid
 • Läxförhör
 • Skriftligt prov
 • Laborationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
GHS Bedömningsmatris Fysik Kraft och Rörelse

E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 9.
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av år 9.
A
Kunskapskrav för betyget A i slutet av år 9.
2. Diskussion
Förmåga att bidra till att diskussionen går framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
4. Information
Användande av informationskälla.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
5. Undersökning
Förmåga att planera undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
6. Undersökning
Användning av utrustning
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
9. Undersökning
Dokumentation (tex Labbrapport)
Du gör dessutom enkla dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Du gör dessutom utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör dessutom välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
10. Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
11. Kunskaper
Koppla samman fakta med fysikaliska samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: