Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2017-06-15 14:37 i Mjälgaskolan Borlänge
Lokal pedagogisk planering för matematik i år 1
Grundskola 1 Matematik
Vi lär oss forma siffror, förstå addition, subtraktion, likhetstecknet. Vi kan också geometriska figurer och klockan.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Mål för eleverna

 • Kunna ordningstalen 1-10 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • Kunna ordningstalen 1-20 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • Kunna ramsräkna upp till 100.
 • Räkna baklänges från 20
 • Kunna forma siffrorna på rätt sätt.
 • Förstå innebörden av addition, subtraktion och likhetstecken.
 • Kunna "10-kamraterna", tvillingar
 • Kunna dela upp tal i kamrater
 • Kunna addition talområde 1-20
 • Kunna subtraktion talområdet 1-20
 • Kunna talpositionerna (en-, tio-, hundra- och tusental)
 • Kan använda och förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • Kan göra en egen räknesaga inom talområdet 1-10, både addition och subtraktion
 • Kan avsluta ett påbörjat mönster samt göra egna mönster.
 • Kan känna igen geometriska former
 • Kan använda lägesorden under, över, i, på, bredvid, bakom och framför samt begreppen fler och färre
 • Kan veckodagarnas namn i rätt följd.
 • Kan namnge de fyra årstiderna i rätt ordning.
 • Kan hel- och halvtimma på klockan.
 • Kan jämna och udda tal
 • Kunna använda sig av tallinje

Så här arbetar vi

 • Vi arbetar med Montessorimateriel
 • Vi spelar olika mattespel
 • Vi jobbar i mattekort
 • Vi löser vardagsmatematiska problem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik år 1

beträffande tal och talens beteckningar
Kan ordningstalen 1-10, i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
På väg
Kan
Kan jämn och udda tal
På väg
Kan
Kan ramsräkna upp till 100.
På väg
Kan
Kan forma siffrorna på rätt sätt.
På väg
Kan

beträffande räkning med positiva heltal

Förstå innebörden av addition.
På väg
Kan
Förstå innebörden av subtraktion.
På väg
Kan
Förstå innebörden av likhetstecknet.
På väg
Kan
Kan använda och förstår begreppen hälften och dubbelt.
På väg
Kan
Kan 10-kamraterna och kan göra en räknesaga med exempel på 10-kamrater
På väg
Kan

beträffande rumsuppfattning och geometri

Kan avsluta ett påbörjat mönster samt göra egna mönster.
På väg
Kan
Kan känna igen geometriska former.
På väg
Kan
Kan använda lägesorden under, över, i, på, bredvid, bakom, framför.
På väg
Kan

beträffande mätning.

Kan veckodagarnas namn i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter given dag.
På väg
Kan
Kan namnge de fyra årstiderna i rätt ordning.
På väg
Kan
Kan hel- och halvtimma på klockan.
På väg
Kan
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: