👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2017-06-15 14:52 i Mjälgaskolan Borlänge
Lokal pedagogisk planering för matematik i år 2
Grundskola 2 Matematik
Vi lär oss forma siffror, förstå addition, subtraktion, likhetstecknet och multiplikation. Vi kan också geometriska figurer och klockan. Vi arbetar med vikt, längd, volym, tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Mål för eleverna

 • Addition talområdet 1-100.
 • Subtraktion talområdet 1-100
 • Kunna talpositionerna (en-, tio-, hundra- och tusental)
 • Kan använda och förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • Kan göra en egen räknesaga inom talområdet 1-100, både addition och subtraktion
 • Kan göra utråkningar i subtraktion och addition med hjälp av algoritmer
 • Kunna använda sig av tallinje
 • Kan avsluta ett påbörjat mönster samt göra egna mönster.
 • Kan ordningstalen
 • Kan känna igen geometriska former; plana och solida
 • Kan klockan; hel, halv, kvart i och kvart över.
 • Kan mäta längd, jämföra och uppskatta
 • Kan mäta vikt, jämföra och uppskatta
 • Kan mäta volym, jämföra och uppskatta. 
 • Multiplikation tabellerna 1-5
 • Ha strategier för problemlösning
 • Kunna skapa, använda och läsa av tabeller och diagram 
 • Kunna använda miniräknare

Så här arbetar vi

 • Vi arbetar med Montessorimateriel
 • Vi spelar olika mattespel
 • Vi jobbar i mattekort
 • Vi löser vardagsmatematiska problem
 • Vi mäter och väger
 • Vi skapar geometriska figurer
 • Vi gör undersökningar för att skapa tabeller och diagra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik år 2

beträffande tal och talens beteckningar
Addition talområdet 1-100.
På väg
Kan
Subtraktion talområdet 1-100
På väg
Kan
Kunna talpositionerna (en-, tio-, hundra- och tusental)
På väg
Kan
Kan använda och förstå begreppen hälften och dubbelt.
På väg
Kan
Kan göra en egen räknesaga inom talområdet 1-100, både addition och subtraktion
På väg
Kan
Kan göra utråkningar i subtraktion och addition med hjälp av algoritmer
På väg
Kan
Kunna använda sig av tallinje
På väg
Kan
Kan ordningstalen
På väg
Kan
Kan 10-kamraterna och kan göra en räknesaga med exempel på 10-kamrater
På väg
Kan
Multiplikation tabellerna 1-5
Ha strategier för problemlösning
Kunna använda miniräknare
Kunna skapa, använda och läsa av tabeller och diagram 

beträffande rumsuppfattning och geometri

Kan avsluta ett påbörjat mönster samt göra egna mönster.
På väg
Kan
Kan känna igen geometriska former; plana och solida
På väg
Kan

beträffande mätning.

Kan klockan; hel, halv, kvart i och kvart över.
På väg
Kan
Kan mäta längd, jämföra och uppskatta
På väg
Kan
Kan mäta vikt, jämföra och uppskatta
På väg
Kan
Kan mäta volym, jämföra och uppskatta. 
På väg
Kan