Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Lek

Skapad 2017-06-16 09:37 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet lek. Leken är viktigt för barns utveckling och lärande. Verksamheten arbetar med lekbaserad undervisning som grund.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Utveckla barnens sociala kompetens och förmåga att samarbeta. Utveckla gemenskap, sociala koder, turordning, fantasi, kommunikation och verklighetsuppfattning. 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Stressig miljö gör att barnen har svårt att fokusera på den fria leken.

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Vi vill skapa ett lugn så att barnen kan tillåta sig att leka koncentrerat. 

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Dela upp barnen i mindre grupper. Skapa inbjudande lekmiljöer. Inspirera barnen till lek.

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Leklådor. Anordna lekaktiviteter för hela gruppen. Inreda våra miljöer.

Detta är ett fortlöpande arbete.

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: