Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering juni 2017

Skapad 2017-06-16 09:44 i Eklanda Torgs förskola Mölndals Stad
Förskola
Utvärdering

Innehåll

Takk 

barngruppen är väldigt intresserade och nyfikna, tecknar bokstäver och andra vardagliga tecken (enkla fraser, sina namn) . Vi har haft teckeninspirerande samlingar där takk har varit fokus utöver det vardagliga tecknandet i lugna situationer. I den stressiga vardagen hinner vi inte fundera på det, enstaka ord har förstärkt men vi behöver jobba vidare på det. vi jobbar för att förstärka språket , vi fortsätta använda det i samlingar och även i grupper. Lugna situationer för att benen ska Få grepp om takk. Även vi behöver uppdatering och återkoppling, försöka få kontinuitet till att vi använder tecken till varandra. 

IKT

Utifrån våra faktiska förutsättningar har vi blivit bättre på att erbjuda lärplattan och börjat påbörjat introducera kuben för barngruppen, vi har då använt kuben som en slags simulator samt att vi har tagit med med djungel djuren in i kuben och spelat safarifilmer och bilder i bakgrunden för att ge barnen mer sinneslek. Vi behöver förankra Ikt arbetet hos vårdnadshavare, blivit bättre på att erbjuda lärplattan till barnen , skapa en plats för lärplattorna med äggklocka för att erbjudas mer som aktivitet. Vi vill arbeta med Qr koder, och utveckla arbetet med kuben i läsning osv. 

Vad har fungerat mindre bra , på vilket sätt och varför? att vi inte alltid hinner sitta med barnen, finna tid till att sitta med och visa och reflektera tillsammans med apparna. 

Hur gör vi det? Genom att hela personalgruppen får en likvärdig nivå inom Ikt, för att nå dit ska Ikt ansvarig tillsammans med arbetslaget sitta och gå igenom Google apps samt hur kuben fungerar. 

 

Unikum

vad har fungerat bra? Tydlig samlingsplats, har inte varit så bra men vi ska jobba på att bli bättre. Efter att vi fått exempel på lärloggsinlägg kan vi nu arbeta på kvalitén i lärloggsinläggen. Detta har fungerat mindre bra. 

Vad ger det för konsekvenser, vart vill vi hur gör vi det? Vi vill ge alla barn likvärdiga lärloggsinlägg genom att vi skriver efter samma mall. 

 

Miljöarbete/grönflagg

bli bättre på att sortera tillsammans med barnen, barnen vet vart papper, plast och kartong ska ligga i vår sortering på förskolan. Vi har arbetat med sniglar i vårt akvarium där det blivit ett kretslopp för sniglarna har levt och barnen har fått se att det växer. Vi har rensat ut farliga plaster i vår miljö. Vi har också arbetat med allemansrätten och vad som gäller, barnens tanker kring det.

Projektarbete

Vi har arbetat med alfons vänskapslåda med olika senarion med känslor. Vi har arbetat med skapande i grupp där barnen fått prova på att skapa med olika material tillsammans i samarbete med samtal i gruppen där de tillsammans bestämmer över hur processen ska gå till och hur de väljer material och röstar igenom det. Vår röda tråd vi arbetat med är vänskap och relationer. Det kom vi tillsammans med Eklanda gård överrens om och har därefter arbetat med det för att stärka vår grupp.

Normer och värden

Genom alfrons vänskapslåda har vi tillsammans jobbet med detta med barnen, där barnen fått olika dilemman och situationer där de pratat om hur de skulle känna, hur vi är goda vänner osv.

Matematik

former och storlekar har vi jobbat mycket med, även rumsuppfattning och tid, samt över och under. Vi har haft matematik samlingar, men även jobbet mycket med frukt under måltider, antal, storlek, (bananpemgar osv.) 

motorik och finmotorik

Utomhus, barnen bygger egna hinderbanor. Går till skogen och klättrar i berg. Lärplattor, pussel, bygg, pärla, väva osv. 

Språk och kommunikation 

vi arbetar med detta i samlingar, grupper och vardagliga samtal. Vi jobbar mycket med känslor med Alfons och olika situationer, hur känner jag, hur känner du, hur kan barnen mötas i diskussioner och kommunikation. Vi arbetar med att hjälpa barnen utvecklas till att sätta ord på sina känslor. Vi läser mycket och diskuterar innehållet i boken, förklarar betydelse av olika ord. De äldre barnen tränar på TT skriva siffror och bokstäver, bygger siffror med plus plus och tecknar när de skriver.

Vi jobbar med språkväskor som barnen får med sig hem när de har annat modersmål, vi ber föräldrarna lära oss ord på barnens modersmål så vi också kan använda det.

Naturvetenskap och teknik

vi har jobbat med kretslopp med sniglarna, vi pratar om växter och djur när vi går på promenader. Vi jobbar mycket med bygg och konstruktion. Vi erbjuder olika material som återvinningsmaterial, samt köpt material. Även utomhus jobbar barnen med att bygga mycket hinderbanor. 

Social kompetens 

vårat huvudmål är att lära barn social kompetens och fungera i grupp, vi arbetar mycket med konflikthantering och att barnen ska ta ansvar för sitt eget görande mot kompisar men även mot sig själva. Vi Bretagne med veckans barnen där barnen får träna på sin förmåga att prata inför andra men att även lyssna på andra, vi arbetar aktivt med turtagning. Detta utvecklar barnens identitet och tillit till sin egen förmåga. 

Barns inflytande 

barnen har stort inflytande på sin vardag och hur dagen ska se ut utöver mat och vila. Barnen får välja under dagen både aktiviteter och inne och utelek. Vi pratar med barnen om miljön och vad de saknar ibland, jobbar vidare på miljöerna för att barnen ska utmanas. Vi följer upp barnens tankar i naturliga vardagliga samtal. Barnen får rösta på aktiviter och vad de vill Göra, barnen får välja bland de olika stationerna om vad de vill göra. Vi röstar demokratiskt, och arbetar med turtagande under samtal genom handuppräckning och ser till att alla barn får komma till tals. 

Kreativitet 

vi har ett stort utbud av återbrukningsmaterial i vårt skapanderum, barnen har fri tillgång till allt material i barnens nivå. Vi arbetar mycket med musik både under samlingar och under vila med avslappningsmusik. Vi har arbetat med miniröris innan och nu har vi ofta dans tillsammans med rörelse med barnen. Rörelse, sång och musik går oftast hand i hand. Vi ger barnen tillgång till olika instrument där barnen får prova på olika instrument som trumma, dragspel, maraccas osv. Vi erbjuder barnen från det kulturutbud som erbjuds, vi tar gärna chanserna av att gå på teater och deltar i konstutställningar. Vi läser mycket för barnen, använder smarttvn och lärplattan. Vi samtalar kring böckerna och bilderna och kopplingen till texten.

Hypergene

Vi jobbar med unikum där varje barn har rätt till tre lärloggsinlägg per termin, vi arbetar på att förbättra inläggen och följa mallen som vi fått som exempel. Nästa termin är planen att gå igenom mallen och se till att vi alla har en gemensam uppfattning om vad som behövs göras för att lärloggsinläggen ska uppnå samma standard till varje barn. Vi skriver blogginlägg under veckan men behöver bli bättre på att skriva veckobrev som vi ska göra till hösten.

Lärmiljöer

Vi har under vårterminnen arbetat efter att ständigt förnya miljön efter barngruppens behov. Vi ser över materialet och byter ut det efter barnens intressen. Vi ser till att materialet är tillgängligt för barnen i deras nivå. Vi möblerar om och provar att utforma miljöerna efter rum i rummen för barnens behov utav lugn och ro för att ge barnen en chans till att stimuleras utan att bli störda av spring.  Till hösten ser vi över miljöerna igen och skapar nya stationer för den nya barngruppen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: