Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2-3 VT-17

Skapad 2017-06-16 10:11 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Detta har vi arbetat med under vårterminen.

Innehåll

Elevdel

 

Undervisning

 • Vi har arbetat mycket med G.O.T.W. inom SO och har då haft ämnena:
  • Vasaskeppet
  • Kinesiska muren
  • Golfströmmen
  • Vasaloppet
  • Colosseum
  • Demokrati
  • Öresundsbron
  • Majblomman
  • Kronprinsessan Victoria
 • Vi har följt Lilla Aktuellt skola och haft gruppdiskussioner kring aktuella ämnen som tas upp i programmen. 
 • Den första människan
  • UR "Det var så det började"
  • Läsa och skriva text utifrån "Min historia"
 • Arbete med forntiden i grupper utifrån "Min historia"
  • Stenåldern
  • Bronsåldern
  • Järnåldern
 • Klassråd varje vecka 
 • Samhällsviktiga arbeten
  • Polisen
  • Veterinären
  • Bonden
  • Ambulansen/sjukhuset
  • Brandkåren/räddningstjänsten
 • Halvdag om källkritik
 • Hur det var att växa upp och vara barn för tidigare generationer 
  • Intervju av äldre person 
  • Muntlig redovisning inför gruppen

Lgr11

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: