Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geograf/Samhälle åk 4-5 våren -17

Skapad 2017-06-16 10:37 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap Geografi
Under våren arbetar vi med detta:

Innehåll

Under våren arbetar med Nordens alla länder, samt Ingående Sveriges landskap, vatten, berg och natur/kultur.

Vi arbetar kring dessa centrala begrepp:

 

 • diktatur
 • naturtillgångar
 • naturtyper
 • valuta
 • statsskick
 • republik
 • monarki
 • minoritet
 • kust
 • inland
 • energikällor
 • sevärdhet
 • turism
 • självständigt
 • invånare
 • religion
 • kultur
 • tidvatten
 • golfströmmen
 • näringar

 

 Vi påbörjar också arbete kring Europas alla länder. 

Vi tittar på faktafilmer, läser faktaböcker, skriver faktatexter (googlepresentationer), instuderingskartor/papper och har helklassdiskussioner.

Tittar på lilla aktuellt med efterföljande diskussioner, gör nutidskrysset med diskussion samt har klassråd varannan vecka.

Bedömningen har skett pågående under året och baseras på redovisningar, klassrumsdiskussioner, delaktighet och prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: