Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3

Skapad 2017-06-16 10:48 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
I det här temat kommer vi att resa tillbaka till Forntiden och du kommer att få lära dig om hur de första människorna levde och brukade.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Innehåll

Centalt innehåll

 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i åk 3

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och språkliga uttryck.
 • Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser exempelvis övergång från jägar – till bondestenålder.
 • Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Eleven kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.

Arbetssätt

 

 • Textläsning och filmvisning med utvecklande frågor, varför? var? när? hur?
 • Vi diskuterar och samarbetar i par och grupp.
 • Vi jämför vårt liv med forntidens levnadsvilkor.
 • Vi iakttar fornlämningarna i vår närmiljö.
 • Vi testar våra kunskaper om forntiden genom tipspromenader och annan frågesport.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna

 • Berätta och ge exempel på hur människor levde under forntiden.
 • Göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människan då och nu.
 • Förklara hur man kan känna till något om forntiden i nutid.
 • Känna till de olika tisperioderna, jägar - bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern,

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: