Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn föds inte med fördomar

Skapad 2017-06-16 11:05 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Samhällskunskap
Vi arbetar med projektet "Barn föds inte med fördomar" tillsammans med Glada Hudik teatern. Under projektet kommer vi att samarbeta med åk. 5. Vi kommer tillsammans avsluta med att se föreställningen Trollkarlen från Oz..

Innehåll

Under arbetet kommer du att få:

 • diskutera och ta ställning till värdegrundsfrågor
 • se filmer kopplade till projektet
 • visa hur du själv kan bidra med goda gärningar för att hjälpa din omgivning
 • uttrycka dina åsikter och ställningstaganden muntligt och skriftligt

 

Vi bedömer din förmåga att delta i diskussioner och framföra dina åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: