Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen, HT2017, Pedagogisk planering - Skapande

Skapad 2017-06-16 11:06 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Skapande - estetiska lärprocesser.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?

Ge barnen upplevelser och erfarenhet med målarteknik, material, fantasi och skaparglädje. Prova olika sätt att förmedla känslor, upplevelser, tankar och fantasi på ett kreativt sätt.

 Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Skaparglädje genom att måla med olika former av färger (pennor, kritor, flaskfärg, vattenfärg, fingerfärg etc.) och att pröva på olika tekniker med hjälp av olika material. Klippa och klistra. Måla med vatten och gatkritor utomhus på ex staket och asfalt. 3D skapande. Skapande där vi använder oss av återvinningsmaterial. Användande av digitala verktyg, ex appar där barnen kan måla och skapa.

 Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Barnen ska få utlopp för sin fantasi och kreativitet på ett lustfyllt sätt. Fokus ligger på skapandet. Barnen vågar pröva och vi erbjuder dem förutsättningar att utmanas.

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Närvarande och härvarande pedagoger som presenterar tekniker och material samt stöttar barnen i deras skapande processer. Vi är lyhörda för barnens nyfikenhet och intressen för att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande.

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Genom observation/barnskuggning fångar vi upp barnens intressen och vilka utmaningar det enskilda barnet behöver.

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: