Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välmående

Skapad 2017-06-16 11:07 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 6 – 9 Biologi Kemi
Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig trygg och välmående, finns det något du kan göra för att påverka hur du mår?

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att prata om vilka faktorer som kan påverka människors välmående, både ur ett fysiskt och ur ett psykiskt perspektiv.

Konkreta mål

Eleven ska kunna redogöra för innehållet i mat och dryck och dess betydelse för hälsan.

Eleven ska kunna redogöra för de vanligaste sjukdomarna som kan drabba människan.

Eleven ska kunna redogöra för olika funktionsvariationer.

Eleven ska kunna diskutera människors levnadsvillkor i dagens samhälle.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att samtala om de olika faktorerna som påverkar människans välmående.

Bärande begrepp

Kolhydrat

Protein

Fett

Mineral

Vitamin

Energi

Sockerart

Fibrer

Näring

Kost

Bakterie

Motion

Sömn

Funktionsvariation

Sjukdom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Hälsa och välmående

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan redogöra för innehållet i mat och dryck och dess betydelse för hälsan.
Eleven kan redogöra för de vanligaste sjukdomarna som kan drabba människan.
Eleven kan redogöra för olika funktionsvariationer.
Eleven kan diskutera människors levnadsvillkor i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: