Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn Pedagogisk planering - IKT

Skapad 2017-06-16 11:28 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet IKT - Informations och KommunikationsTeknik

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Att tillsammans utforska de digitala verktygen och dess användningsområden inom olika fokusområde. Erbjuda barnen aktiviteter  där  multimedia och informationsteknik  används i skapande processer. Ge barnen erfarenheter och upplevelser av programmering. Öka barnens förståelse för källkritik.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Att använda digitala verktyg ( ipads, smartboarden, skärmarna)

 

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Barnen ska få ha tillgång till de olika digitala verktygen. 

Få mera erfarenhet av olika användningsområden. 

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Genom att att vi blir bättre på att använda de befintliga verktygen som vi har. 

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Utnyttja barnens intressen för digitala spel för att skapa lärande situationer.  

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: