Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 3

Skapad 2017-06-16 12:41 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Planering för läsåret 2012/2013 för klass 3A
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Lösningar och blandningar

* Eleverna ska känna till enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp de i olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Ljud och ljus

* Eleverna ska kunna berätta omljud och ljus i slutet av år 3.

Året runt i naturen

• Eleverna skall känna till att naturen rör sig i olika kretslopp, tex. vatten eller djurens näringskedjor.

Kraft och rörelse

• Eleverna skall känna till att två ytor som gnids mot varandra skapar ett motstånd, och att detta motstånd kallas friktion.

• Eleverna skall känna till att en kropp i rörelse har en större kraft än en stillastående.

Material och ämnen i vår omgivning

• Eleverna skall känna till några olika material och deras egenskaper.

• Eleverna skall kunna källsortera vanligt hushållsavfall.

• Vi utför enkla experiment med luft.

Berättelser om natur och naturvetenskap

• Eleverna skall få vetskap om hur man förr i tiden trodde att man genom olika handlingar kunde påverka naturen.

Metoder och arbetssätt

• Eleverna dokumenterar sitt arbete med text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO läsåret 2012/2013, år 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Året runt i naturen
• Jag kan vattnets kretslopp.
• Jag vet hur några djur är grupperade i näringskedjor (ex. insekter - fåglar - rovdjur - asätare - insekter).
Kraft och rörelse
• Jag vet att det finns något som kallas friktion.
• Jag kan förklara begreppet friktion.
• Jag vet att olika material skapar olika grad av friktion.
• Jag vet att ett föremål som rör sig har en större kraft än ett stillastående föremål.
• Jag vet att ju fortare ett föremål rör sig, ju större kraft har det (ex. en fotboll).
• Jag vet att jag kan påverka ett föremåls kraft genom dess hastighet (ex. hur hårt jag sparkar bollen).
Material och ämnen i vår omgivning
• Jag kan namnge två material och deras egenskaper (ex. trä brinner eller vattnets tre former).
• Jag kan källsortera några material (ex glas, metall eller papper).
• Jag känner till några olika materials ursprung (ex papper kommer från träd).
• Jag vet att det finns något som heter lufttryck.
• Jag vet att det finns något som heter högtryck och lågtryck.
• Jag vet att lufttrycket påverkar hur vädret det blir.
Berättelser om natur och naturvetenskap
• Jag känner till att man i Sverige förr trodde på Asagudar, samt kan namnge någon av dessa gudar.
• Jag kan namnge någon Asagud och dess uppdrag.
• Jag kan namnge flera Asagudar, samt deras uppdrag.
• Jag känner till några naturfenomen som uppstått efter inlandsisen (ex jättegrytor, fossiler och rundhällar).
• Jag kan förklara hur några olika naturfenomen uppstått efter inlandsisen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: