Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Sång och musik

Skapad 2017-06-16 13:29 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Sång och musik.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?

 Vi vill att barnen ska få erfara olika sätt att uttrycka sig och använda alla sina sinnen på ett lustfyllt sätt och ha roligt tillsammans. Arbeta med barnens mod, känslor, koordination, kroppsuppfattning, språk, rytm, taktkänsla genom sång och musik.

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Barnen tycker om att sjunga. De är intresserade av musiklekar. De tycker om att dansa, och röra sig i största allmänhet.

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Vi vill att musik, sång, och dans blir en naturlig del av den vardagliga verksamheten.

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Använda oss av sång och musik i temaarbetet. 

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Sångsamling, musiklekar, spela intstrument, lyssna på musik, avslappning.

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: