👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter

Skapad 2017-06-16 13:51 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Du utvecklar din förmåga att återberätta beskrivande texter både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Syfte

Eleven läser och förstår beskrivande texter. Eleven formulerar sig i tal och skrift och förmedlar ord och begrepp så att andra förstår. Eleven använder sitt skrivtekniska kunnande för att producera begripliga texter.

Förmåga i fokus:

 • läser och förstår beskrivande texter,
 • formulera sig i tal och skrift,
 • uttrycka sig skriftligt på ett korrekt sätt.

Centralt innehåll:

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. 

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Konkretisering av målen:

Läsa och skriva

 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

 

Bedömning:

 • Eleven använder faktaord och begrepp på ett begripligt sätt som redovisas skriftligt och muntligt. Eleven strukturer upp sin text.

Genomförande

 • läsa och lyssna på faktatexter,
 • delta vid gemensamma genomgångar,
 • textbearbetning enskilt och tillsammans med andra,
 • producera faktatexter både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

NO Sv SO
Beskrivade texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samla information
Du tar med stöd ut och enkel information och skriver ner stödord ur en angiven text.
Du tar ut viss enkel information och skriver ner stödord, med stöd, ur en angiven text.
Du tar ut enkel information och skriver ner stödord ur en angiven text.
Skriva en beskrivande text
Du kan, med stöd av vuxen, använder dina stödord för att återge grundläggande delar av informationen.
Du använder dina stödord för att återge grundläggande delar av informationen.
Du använder dina stödord för att återge grundläggande delar av informationen. Du delar in din text i relevanta stycken.
Språkets struktur
Du visar förståelse för när man använder stor bokstav och punkt. Du behöver stöttning för att dela in din text i korrekta meningar.
Du har god förståelse för när meningsuppbyggnader och delar själv in din text i korrekta meningar.