Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Dans, drama, rytmik & rörelse

Skapad 2017-06-16 13:57 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet dans, drama, rytmik och rörelse.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Arbeta medvetet med att erbjuda barnen lustfyllda aktiviteter som utvecklar barnens motorik, koordination och rumsuppfattning. Vi vill öka barnens förståelse för sina egna och andra barns känslor. Utveckla deras självkänsla och tillit till sin egna förmåga. Arbeta medvetet med hälsa - uppmärksamma barnen på hur bra vi mår och hur roligt vi har när vi rör oss, men även vad kroppen behöver för att vi ska må bra. 

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Barnen har uttryckt ett intresse för framförallt dans. Tai Chi är något vi arbetat mycket med och som barnen visar stor uppskattning för, liksom yoga. Vi har även haft sångsamlingar tillsammans med andra avdelningar, samt lyssnat på väldigt mycket musik från världens alla hörn.

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Barnen ska röra sig och träna sin motorik på ett lustfyllt sätt. Genom lustfyllda övningar och lekar skapas en godare gemenskap.

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Genom lustfyllda aktiviteter som innefattar dans, drama rytmik och rörelse.

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Tai Chi, yoga, sångsamlingar, danslekar, gymnastik, sagopåsar, spela instrument.

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: