👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Naturvetenskap och miljö

Skapad 2017-06-16 14:03 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Naturvetenskap och miljö.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?

Utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön. Öka barnens förståelse för vikten av att visa respekt för allt levande. Ge barnen upplevelser och ökad förståelse för kretslopp, allemansrätten, odlingsprocess, kompostering, återvinningsprocesser och återbruk.

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Vi arbetar mycket med framförallt miljövänliga aspekter, såsom källsortering och kompostering. Vi har odlat när det varit säsong. Vi har varit ute och plockat skräp, både på gård och utanför. Vi har gjort experiment av olika slag, exempelvis genom att demonstrera enklare kemiska reaktioner för barnen, eller fysiska processer, och till och med naturliga fenomen runtom i världen. Djur har vi talat om mycket, samt växter.

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Vi vill ge barnen en grundläggande förståelse för naturens processer och fenomen, samt göra dem medvetna om hållbar utveckling.

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Uppmärksamma naturliga fenomen. Genom att utnyttja vår närmiljö till att skapa lärande situationer, exempelvis vad växer i närheten? Få barnen att tänka mer på att värna om miljön. 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

 Skräpplockning, experiment, odling, skogsvistelse, aktiviteter med återvinningsmaterial.

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.