Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen HT17, Pedagogisk planering - IKT

Skapad 2017-06-16 15:17 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet IKT - Informations och KommunikationsTeknik

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Att tillsammans utforska de digitala verktygen och dess användningsområden inom olika fokusområde. Erbjuda barnen aktiviteter  där  multimedia och informationsteknik  används i skapande processer. Ge barnen erfarenheter och upplevelser av programmering. Öka barnens förståelse för källkritik.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

 Appar, smarttv, ipad.

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

 Att öka användningsområdena och göra de digitala verktygen till en naturlig del av verksamheten i vardagen.

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Genom att aktivt och regelbundet använda de digitala verktygen vi har tillgång till.

Kompetensutveckling hos pedagoger, kollegialt utbyte av kunskap och erfarenhet. 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

 Reflektionsstund tillsammans en gång per vecka, där vi visar dokumentation från veckan som varit.

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: