Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen HT17, Pedagogisk planering - Dans, drama, rytmik & rörelse

Skapad 2017-06-16 15:34 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet dans, drama, rytmik och rörelse.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Arbeta medvetet med att erbjuda barnen lustfyllda aktiviteter som utvecklar barnens motorik, koordination och rumsuppfattning. Vi vill öka barnens förståelse för sina egna och andra barns känslor. Utveckla deras självkänsla och tillit till sin egna förmåga. Arbeta medvetet med hälsa - uppmärksamma barnen på hur bra vi mår och hur roligt vi har när vi rör oss, men även vad kroppen behöver för att vi ska må bra. 

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

 Rollekar, utklädningskläder, dans till sång och musik, spela instrument, rytmik, gymnastik, rörelse.

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Kroppsuppfattning, självuppfattning, grovmotorik, rumsuppfattning, god hälsa (mat, motion, sömn, vatten)

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Medvetet samtalar med barnen om vikten av en hälsosam livsstil. Genom regelbundna och kontinuerliga rörelseaktiviteter motiverar vi barnen till motion.

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

 Leken, handdockor, rytmik, sång, musik och dans.

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: