👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget arbete skåp - Skiss och ritning

Skapad 2017-06-16 16:55 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 7 Slöjd

Innehåll

Nu får du möjligheten att skapa ditt eget verk utifrån dina egna tankar och idéer. Ta gärna inspiration från konst, design och arkitektur - använd biblioteket och Internet.

Här är några ramar som du måste förhålla dig till:

*Produkten måste ha en skiss och ritning enligt lärarens instruktioner.

*Produkten ska bli ett skåp med minst 1 dörr, max 2 dörrar.

*Måtten på skåpet får inte vara större än 35*50, och inte mindre än 25*35.

*För att göra uppgiften svårare (för högre betygsnivå) kan man sätta in en låda i sitt skåp.

 

Det din lärare kommer att fokusera på i sin bedömning är följande:

* Hur du som elev formulerar och väljer handlingsalternativ i arbetsprocessen som leder framåt.

* Hur du som elev utvecklar idéer i slöjdarbetet med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp. 

* Hur du som elev väljer tillvägagångssätt och ger motiveringar till dina val utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter.

* Om du som elev kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp som visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

Här nedan ser du några inspirationsbilder från några av vår tids största arkitekter och konstnärer men du kan också söka själv på exempelvis Internet. 

Casa Battle Madrid, arkitekt: Antoni Gaudi

Konstnär: Claude Monet

Operahuset i Sydney, arkitekt: Jørn Utzon

Konstnär: Pablo Picasso

Uppgifter

 • Din planering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9