Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flanosaga blev projekt

Skapad 2017-06-18 13:26 i Pysslingen Förskolor Utforskarna Pysslingen
Förskola
Barnens intresse för sagan ”Bockarna Bruce” ledde till ett projekt som vi jobbade med den här terminen

Innehåll

 

 Många barn på avdelningen har visat intresse för djur, de lekte mycket med leksaksdjur, härmade djur, sjöng sånger om djur etc. Vi presenterade flano saga ”Bockarna Bruse” som blev ganska fort omtyckt och omtalad bland barnen. Barnen ville gärna lyssna på den på morgonsamlingen och det fanns några barn som när dem kom på förskolan de frågade efter sagan. När pedagogen berättade sagan på samlingen, barnen ville gärna vara med och berätta också. Det var jätte roligt att höra barnen som jätte gärna ville själva berätta sagan och de verkligen levde sig in i sagan. På så sätt fick barnen påverka sin dag på förskolan och välja vad de vill göra, samt tränade barnen språket, fick bekräftelse genom att vi lyssnade på de, de använde sin fantasy och kreativitet under berättande, de samspelade med varandra osv.

                                            

 

 Sagan blev så levande på avdelningen att barnen vid olika tillfälle spelade sagan som t ex ute i kaprummet där de med hjälp av vuxnas skor blev bockarna Bruce.Vi ville utmana barnen vidare och dramatiserade sagan med hjälp av möbler på avdelningen. Så klart barnen ville vara med och de spelade sagans karaktärer.

                                 

"Lilla bocken Bruce trippa över....."                         " Nu tar jag dig! Sa trollet..."                 "Stora bocken Bruce stånga trollet ner i ån..."

 

 Sagan var levande i byggrummet också där barnen med hjälp av byggklossar och leksaks bilar spelade sagan. Barnens fantasy och kreativitet var drivande kraft som barnen använde för att utrycka sina upplevelser och erfarenhetr i de olika uttrycksformer som bygg, konstruktion, drama, fri lek mm.

                                                                                                                         

                                

  

Vi skrev ut bilder på barnen som byggde med klossarna och satt upp dem på väggen så att barnen kunde reflektera och diskutera kring dem. Vi pedagoger finns alltid nära barnen och samtalar och diskuterar med dem, utmanar deras nyfikenhet och lust att utforska nytt material och nya tekniker.

 Eftersom barnen har visat ett stort intresse för sagan och använt bilar i sin sago berättande, vi tänkte utmana dem vidare i flanosaga "Bilarna Bruzzo" som grundar sig på sagan bockarna Bruce. När vi planerar våra aktiviteter vi utgår från barnens intressen och önskan, vi erbjuder aktiviteter som är roliga och lärorika för barnen.

                       

 

   Vi gjorde bilbanor på golvet och på möbler inne på avdelningen så att barnen kunde köra leksaksbilar på.

                                    

 

                    

    

Vi tänkte utmana barnen vidare genom att utforska sin kreativa förmåga med leksaks bilar. Tanken var att barnen provar olika tekniker och redskap i sin skapande såsom leksaks bilar i att skapa mönster med, inte bara att köra med dem. Barnen fick använda leksaksbilar och grundfärger gul, blå och röd och på så sätt skulle de upptäcka vilka mönster och nya nyanser av färger uppstår när de blandas.

   

                                                      

      

         

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: