👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan och kompisproblemet

Skapad 2017-06-19 07:59 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
För att samtala med barnen kring empatifrågor och fortsätta vårt värdegrundsarbete "Hur är man en bra kompis?" ska vi använda oss av programserien Ugglan och kompisproblemet från Utbildnings Radion. Serien är riktad till förskolan och består av sju avsnitt med olika budskap. Såhär skriver UR om serien: ”Världens klokaste uggla har en mottagning där han tar emot kunder som har kompisproblem. Ugglan är väldigt självgod och när han väl vaknat kommer han alltid med en snabb lösning. En lösning som visar sig vara lite konstig - för att inte säga värdelös. För att hitta svaret på problemet måste kunden därför tänka efter och själv finna lösningen. Ämnena som tas upp är grupptryck, säga förlåt, vara utanför, hålla vad man lovar, inte skylla på andra, stå upp för sin kompis och vikten av att inte avbryta varandra.”

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Barnen leker med varandra men det blir ofta bråk av olika anledningar mellan vissa barn. De flesta väljer samma kompisar att leka med, någon enstaka stryker mest runt och leker i princip inte med någon. Vissa har starka viljor och vill bestämma, andra är hjälpsamma och visar sina kamrater hänsyn och kan till viss del dela med sig. Många av barnen pratar rakt ut vid samlingar och andra aktiviteter medan några nästan aldrig väljer att tala oavsett situation.

Barnen behöver utveckla förmågor som att lyssna på andra, respektera att andra inte tycker detsamma, vänta på sin tur, räcka upp handen etc. Samarbetsförmågan behöver utvecklas, likaså förmågan att hantera konflikter och respekt för andras känslor, tankar och funderingar. En del barn behöver träna sig på att tänka efter innan hen agerar.

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att barnen ska utveckla sin förmåga att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. Syftet är också att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att delta i samtal, att säga sin åsikt och att lyssna på andra, för att bättre förstå varandra. Vår strävan är att ge barnen en god grund att bygga vidare på.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen …

 • kan sätta ord på och uttrycka sina känslor samt har en ökad förståelse för, kan tyda och respektera andras känslor (empati). T.ex. hur en kompis mår om ingen lyssnar, den utesluts ur en lek eller blir slagen.
 • utvecklat sin förmåga att vänta på sin tur i olika sammanhang (exempelvis kommunikation, kö och föremål).
 • utvecklat en förståelse för att ibland får kompisen bestämma och ibland jag själv.
 • utvecklat färdigheter att lösa sina konflikter mer självständigt och använder bra språk vid konflikthantering (”När du … känner jag …”).
 • samarbetar och hjälper varandra, både ber om hjälp och erbjuder hjälp.

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta i våra fyra undervisningsgrupper som består av 5–7 barn per grupp. Detta för att skapa trygghet, bättre förutsättningar för dialog och vidare möjlighet för oss pedagoger att se varje barn.

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Varje avsnitt är ungefär 9 minuter långt och alla sju programmen följer samma struktur. Vi tänker oss arbeta med alla programmen i serien men på olika sätt. Vi kommer vid varje tillfälle ha diskussion och reflektion tillsammans i gruppen både före och efter avsnittet. Innan vi tittar på programmet tänker vi oss prata utifrån dess titel och om vad barnen tror att filmen handlar om. För att efteråt prata om kompisproblemet som tas upp och tillsammans samtala om handlingen och de frågor som uppkommer. Samt låta barnen berätta med stöd av sina alster som uppkommer i arbetet.

Vi anser dialogen vara oerhört viktig för att hjälpa barnen att förstå och ge dem verktyg att visa hur de känner och upplever för att kunna göra sig förstådda och förstå varandra/andra. Det är viktigt att vi pedagoger ställer frågor för att få igång ett samtal och att vi knyter an till barnens egna erfarenheter. För vår uppfattning är att det är en god idé att utgå från just sig själv för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig vad empati är.

Förslag på undervisning och aktiviteter

 • Ge barnen i uppgift att rita något från avsnittet.
 • Ge barnen varsitt papper indelat i fyra rutor med instruktion om att rita vad som hände i filmen. Låt barnen själva fundera kring hur de vill använda sig av de olika rutorna på sitt papper.
 • Ge barnen varsitt papper som är indelat i fyra rutor där det står något i varje ruta, inledning – problem - lösning - slut. Låt barnen rita programmets handling i de fyra rutorna utifrån deras rubriker.
 • Klipp ut bilder på personerna i programmet. Lägg bilderna upp och ner. Låt varje barn vända på en bild och berätta med hjälp av frågorna: "Vad skulle du göra om du var…?”, ”Hur skulle du känna om du var…?”.
 • Stoppa/pausa programmet efter ca 3 minuter när vi sett vad som är kompisproblemet och fråga barnen: ”Hur tycker ni att man ska lösa situationen?”. Låt barnen klura på hur man kan lösa kompisproblemet som personen i programmet råkat ut för. Kika på de olika lösningarna tillsammans och titta sedan vidare på programmet, ”Hur löste det sig för personen och vilka lösningar hade de?”. Att ha olika åsikter är inget fel, men man måste förstå sitt eget såväl som andras resonemang.
 • Låt barnen dramatisera alternativt spela upp en dockteater av programmet.
 • Vi pedagoger gör en pjäs eller ett forumspel för barnen med utgångspunkt i något av programmen eller ett vardagligt dilemma taget ur vår verksamhet.

Program                       Budskap

1 Säga förlåt på riktigt  Säga förlåt på riktigt, det är faktiskt viktigt.

2 Säga nej                    Säg som det är, om du inte vill vara med.

3 Inte avbryta               Om du vill prata till punkt så be din vän att ta det lugnt.

4 Hålla vad man lovar  Har man lovat så har man lovat.

5 Säga ifrån                  Om någon är dum mot din vän, då måste du hjälpa den.

6 Vara utanför              Om du gärna vill vara med, måste du säga det.

7 Skylla på andra         Om du inte varit schyst, ska du inte vara tyst.

Dokumentation

Vi ska dokumentera barnens arbete genom att fotografera våra olika aktiviteter. Fotografier, barnens alster och text ska sättas upp på avdelningen och läggas ut på bloggen. Detta för att kunna titta på och samtala kring vad vi upplevt och ta till vara på barnens funderingar samt ge möjligheter att upptäcka nya saker och få nya tankar. Vi pedagoger ska även göra observationer (filma och föra anteckningar) i leken, undervisningen/aktiviteter och rutinsituationer för att kunna reflektera och förhoppningsvis hos barnen se en utveckling och ett förändrat kunnande över tid (nedslag – nyläge).

Utvärdering/uppföljning

Hur blev det?

Varför blev det så?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016