👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6

Skapad 2017-06-19 08:03 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Religioner och andra livsåskådningar Religion och samhälle
Grundskola 6 Religionskunskap
"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." (Lgr 11, 3.14 religionskunskap.)

Innehåll

Världsreligionerna

Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism, Buddhism.

Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Innehåll

Under perioden arbetar vi med:

Religioner och andra livsåskådningar
* Världsreligionerna, fornskandinavisk och äldre samisk tro

Religion och samhälle:

 • Religionernas historia, högtider, traditioner, heliga rum, levnadsregler, ritualer och centrala tankegångar.
 • Göra jämförelser och  se skillnader/likheter mellan religionerna.
 • Förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp.

Kopplingar till läroplanens syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

* analysera och diskutera religioner och andra sätt att tro.
* söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga. 

 

Undervisning / Arbetssätt

Under detta område kommer vi att använda oss av;


- diskussioner om likheter och skillnader inom världsreligionerna
- gemensamma genomgångar.
- inhämta fakta från böcker och film.
- diskussioner om spår av religionerna i dagens samhälle.


Bedömning / Dokumentation

Vi bedömer din förmåga att:

 • göra jämförelser.
 • att visa faktakunskaper om världsreligionerna.
 • använda vanligt förekommande ord och begrepp.
 • visa på hur religion har för inverkan på anhängarnas livsåskådning och traditioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 6

Elevmatris i åk 6

E
C
A
Kunskaper
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader.
Beskriva
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Beskriva
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Använda och diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.