Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formövning "ÄGGET"

Skapad 2017-06-19 09:07 i Särskolan Stenungsund
Grundskola 8 Slöjd
Du ska nu få möjlighet att med hjälp av de enklaste handverktygen forma ett fyrkantigt arbetsstycke till ett ägg i naturlig storlek. Verktyg du skall använda är:

Kontursåg

Rasp

Fil

Sandpapper

Vi skall också ytbehandla ägget när det är färdigt.

Innehåll

Kursplanens Syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.
Under detta arbetsområde ska du utveckla följande förmågor:

Centralt Innehåll

För att utveckla dessa förmågor kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll:

Konkreta mål

Du skalll under detta arbetsområde forma ett "ägg" i naturlig storlek och så verklighetstroget som möjligt. Du ska använda dig av de vanligaste handverktygen vi har i slöjdsalen. Du kommer att utgå från en fyrkantig bit. Du kommer att få arbeta i ett mjukt träslag som lind, al eller furu.

- kontursåg
- Rasp
- fil
- sandpapper

Du kommer också att få möjlighet att prova på olika ytbehandlingar.
-olja (paraffinolja, Linolja)
- Bets
- Trälack
- Målning


Arbetsformer

För att nå dessa mål kommer vi att:

- Arbeta med de vanligaste handverktygen och lära oss dess namn.
- Diskutera olika träslag som är lämpliga för det arbete vi skall göra. (svenska träslag)
- Träna på att jobba fram en tre-dimentionell produkt med hjälp av handverktygen.
- Träna på att arbeta självständigt och ta ansvar för sitt arbete.
- Träna på att kunna reflektera efter avslutat arbete.Bedömning

Du kommer att bedömas:
- kontinuerligt under arbetets gång.
- Efter avslutat arbete enl matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd

E
C
A
Förmåga att:
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Förmåga att:
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda hand-verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
I slöjdarbetet kan eleven använda hand-verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: