👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmoment moderna språk åk 9

Skapad 2017-06-19 09:25 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

Kursmoment åk 9 moderna språk                

 

Utöka förrådet av vardagsfraser

Utöka det tematiska ordförrådet

Utöka kunskapen om landets/ ländernas kultur

Kunna hålla ett lite längre föredrag på målspråket  

Kunna berätta till bilder och text samt kunna ställa frågor samt svara på frågor till texter

Kunna framföra rollspel med inlevelse och med gott uttal

Konversera kring enkla ämnen

Kunna uttrycka sig i skrift och tal med fokus på texttyp och mottagare (dikter, pjäser, brev, kortare skönlitterära texter etc.)

Kunna återberätta innehållet i en film och beskriva personer och miljö utifrån filmen.  

 

Grammatik

Grammatik åk 9

Översiktlig repetition av verb och grammatik från åk 6-8

Examination

Läxförhör samt sammanfattande prov

Hörförståelse

Läsförståelse

Uppsats

Muntlig presentation

Eget arbete

Betygskriterier och kursmål