Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-06-19 09:44 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Grundskola 6 Fysik
Kraft är något som behövs för att ett föremål ska ändra form eller rörelse. Man brukar rita krafter som pilar, och mäter dem i enheten newton (N). Gravitationskraften är det som håller oss alla kvar på jorden, men också anledningen till att de atomkärnorna håller samman. Gravitationen blir större om massan är stor och avståndet kort. Vi är så vana vid hur vissa saker är att vi inte tänker på varför det är så. Om man kastar en sten rakt upp i luften så kommer den snart tillbaka. Varför faller den inte rakt ut i rymden? Vad krävs för att en raket ska flyga så högt och rakt som möjligt? Hur ser det perfekta brännbollsslaget ut? Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse, gravitation, friktion, hävstänger, lyftkrafter, hur man mäter och räknar på krafter under detta arbetsområde

Innehåll

 Syftet med arbetet är att ni ska få möjlighet att använda era kunskaper inom kraft, rörelse  genom att läsa, diskutera genomföra laborationer

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna:

se nedan

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att läsa texter.
 • Vi kommer att skriva texter
 • Diskutera uppgifter
 • Se på film.
 • Laborera
 • Arbeta med ord och begrepp inom fysik.

 

Det här kommer vi att bedöma:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse

F
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan ännu inte göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kan inte hjälpa på att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar och som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Diskutera, resonera, samtala,
Eleven kan inte använda information den har jobbat med för att diskutera, ställa nyfikna frågor som leder diskussionen framåt.
Eleven kan använda information den har jobbat med för att diskutera, ställa nyfikna frågor som leder diskussionen framåt.
Eleven kan väl använda information den har jobbat med för att diskutera, ställa nyfikna frågor som leder diskussionen framåt.
Eleven kan mycket väl använda information den har jobbat med för att diskutera, ställa nyfikna frågor som leder diskussionen framåt.
Laboration, undersökningar Säkerhet
I arbetet kan inte eleven använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Fysikaliska- och tekniska begrepp och fenomen
Eleven har inte grundläggande kunskaper om fysikaliska- och tekniska fenomen
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska- och tekniska fenomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska- och tekniska fenomen. Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av fysikaliska och tekniska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska- och tekniska fenomen. Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av fysikaliska och tekniska begrepp.
Teknikutvecklings- och konstruktionsarbetet.
Eleven kan inte genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller.
Dokumentation av arbetet
Eleven kan inte göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: