👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - taluppfattning

Skapad 2017-06-19 09:47 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 4 Matematik
Vi ska arbeta med talområdet 0-10000. Vi tränar på att läsa tal, ordna tal efter storlek och att sätta ut tal på en tallinje. Matteord: tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, tallinje.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - taluppfattning

Jag kan till viss del / Behöver träna mer
Jag har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Jag har mer än godtagbara kunskaper /
/Är säker
Läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
 • Ma  E 6
Förstår vårt talsystem
 • Ma  E 6
Ordna tal efter storlek
 • Ma  E 6
Läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • Ma  E 6
Ansvar för mitt skolarbete
 • Gr lgr11