Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv - paddling

Skapad 2017-06-19 10:22 i Maserskolan Borlänge
Teori och praktik som avslutas med två dagars paddling och övernattning
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Målsättningen med paddelturen är att undervisa eleverna i basala moment inom friluftsliv vid insjö. Framför allt hur man planerar och genomför aktiviteten. Detta innefattar grundläggande paddelteknik och säkerhet på vatten, hur man packar och klär sig. Samt det kulturella arv som vistelse och aktivitet i sjölandskap innebär. Skolan kommer att stå för all paddelutrustning som krävs.

Innehåll

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Centralt innehåll

Detta säger det centrala innehållet i läroplanen om friluftsliv och utevistelse i årskurs 7-9 för idrott och hälsa:

-      Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras

-      Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

-      Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse

-      Badvett och säkerhet vid vatten. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpmedel

Planering/Genomförande

Innan paddelturen har vi teoripass där vi går igenom hela turen, alltifrån starten hemma till vi kommer tillbaka + tid för egen inläsning och förberedelse. 

Det innefattar bland annat:

 • Hur man packar
 • Lämplig utrustning
 • Lämplig mat och hur man förvarar den
 • Vatten
 • Paddelteknik
 • Säkerhet vid och i vatten
 • Att hantera stormkök alt. murrika
 • Rättigheter och skyldigheter inom allemansrätten
 • Skador och första hjälpen

Du får en inlämningsuppgift där du ska redogöra för hur du planerat inför för turen och visa upp det du lärt dig om friluftsliv.

Dessutom har vi praktiska pass när vi är ute där du ex. redovisar din paddelteknik, får prova att bygga vindskydd, laga mat på stormkök etc.

Uppgifter

 • Reflektionsuppgift paddling

 • Kompletterande reflektionsuppgift (ej paddling)

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh

Matriser

Idh
Friluftsliv 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Kunskapskrav för betyget C
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: