Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställan inför np

Skapad 2017-06-19 10:40 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Muntlig framställan år 9 Vi ska nu träna på muntlig framställan inför nationella provet. Det första vi ska göra är att repetera vad man ska tänka på när man har en muntlig presentation.

Innehåll

Saker att tänka på är: 

 • tydlig och intresseväckande inledning 
 • bra struktur. Det du berättar ska komma i rätt ordning. 
 • förklara svåra ord 
 • tala tydligt 
 • ögonkontakt 
 • LÄS INTE INNANTILL 
 • var väl förbered 
 • ett tydligt och bra slut. T ex: "till sist vill jag säga att..." eller "Det var allt för mig. Nu kommer några frågor." INTE: "Jaha, nu är det slut." 

De som lyssnar: 

 • var uppmärksam på den som pratar 
 • frågor mm ställs när talaren är klar 
 • visar respekt under talet 

 

Din uppgift är att förbereda ett muntligt framträdande. Du får själv välja vad du vill prata om men välj ett ämne som det kan bli en diskussion kring. Välj alltså INTE fotboll eller din favoritartist utan ett mer "allvarligt" ämne. 

 

Du ska: 

 • tala i 5 minuter. Samtalet ska ta 5 minuter. Din tid är totalt 10 minuter. 
 • förbereda 3 frågor som gruppen ska diskutera. Ställ inga faktafrågor utan frågor som man kan diskutera, typ värderingsfrågor (varför tror du att det blev så här? Hur skulle man gjort i stället?) 
 • du ska vara samtalsledare. Det innebär att du ska ställa dina frågor och se till att så många som möjligt får säga något. Du ska också se till att gruppen talar i tur och ordning och inte alla på samma gång. 
 • du ska också sammanfatta diskussionen när samtalet är avslutat 

 

Som publik ska du: 

 • lyssna noga så att du kan delta i diskussionen 
 • anteckna gärna viktiga saker att ta med i diskussionen 
 • du ska kunna svara på någon fråga 
 • delta i diskussionen så att samtalet förs framåt 

 

Förmågor som tränas: 

 • att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts 
 • muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare 

 

Det som bedöms är: 

 • att du kan förbereda och genomföra en muntlig presentation 
 • att du kan ställa frågor utan att det blir rena faktafrågor 
 • samtala och diskutera olika ämnen 
 • att din presentation har en fungerande struktur. Det du talar om ska presenteras i en bra ordning. 

 

 

Matriser

SvA
SVA, grundmatris

E
C
A
Samtala & diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnes-relaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardags-relaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Språkliga strategier och muntliga redogörelser
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: