Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Takt och rytm, v. 38-43

Skapad 2017-06-19 10:46 i Lekstorpsskolan Lerum
Pedagogisk planering över arbetsområdet dans och rörelse till musik - Dans individuellt, par- och gruppvis, genom olika dansstilar i stegvis olika nivåer, samt träningsprogram till musik.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Rörelse - Dans och rörelse till musik

Innehåll

Syfte

"Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga." - Skolverket

 

Eleven har nytta av att kunna dansa i sitt vardagsliv;

 • I inspiration att vilja vara aktiv i en dansskola 
 • I sin föreningsidrott som tränar upp koordinationsförmågan
 • På tillställningar, kalas, fester, bröllop etc.
 • Vid utlandsresor för att få kontakt med andra länders kulturer

 

Eleven har nytta av att kunna dansa i sitt yrkesliv. Exempel på yrkeskategorier är;

 • Danslärare
 • Gyminstruktör

Undervisning och arbetsformer

Innehåll:

 • Jenka
 • Vals
 • Bugg
 • Hiphop/Street
 • Salsa

År 7-9 praktiserar komplexa rörelser - grundsteg i olika individuella danser och pardanser

Bedömning - vad, hur och när

Förmågor som kommer att bedömas är huruvida eleven i genomförandet av komplexa rörelser kan anpassa dessa till takt och rytm. Eleven bedöms utifrån genomförande av individuella danser, par- och gruppdanser, i form av kontinuerlig observation under idrott- och hälsa-passen, samt en inlämningsuppgift av en egenfilmad genomförd, alternativt  danskoreografi/-rutin av en låt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Dans och rörelse till musik

Bedömningsunderlag saknas/Ej inlämnad
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Individuell- och gruppdans
Eleven kan individuellt och i grupp i till viss del utföra få enkla danssteg i viss takt och rytm
Eleven kan individuellt och i grupp relativt väl utföra flera danssteg med relativt flyt i relativ takt och rytm
Eleven kan individuellt och i grupp utföra många danssteg väl med flyt och i takt och rytm
Pardans
Eleven kan i samspel med andra i par till viss del utföra få enkla grundsteg i viss takt och rytm
Eleven kan i samspel med andra i, såväl heterogena som homogena, par relativt väl utföra flera pardanser med relativt flyt och i relativ takt och rytm
Eleven kan i samspel med andra i, såväl heterogena som homogena, par utföra flera pardanser väl med flyt och i takt och rytm
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: