Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ NO år 9 ht17 - Hållbar utveckling

Skapad 2017-06-19 11:35 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Fysik Biologi Kemi
Tänk inte: "Det är ingen idé att jag gör det här för miljön, när ingen annan gör det" Om alla skulle tänka så skulle ingenting någonsin bli gjort, vilket skulle få hemska följder för miljön. Tänk på dig själv och din framtid: Vad kan och vill DU göra för vår miljö? Och du... andra gör det visst!

Innehåll

Syfte:

I avsnittet Hållbar utveckling ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och är beroende av varandra. Du ska också få kunskaper om vad som händer när vi bryter detta samspel och utnyttja jordens resurser på ett ohållbart sätt. Du ska också få ge förslag på hur vi måste ändra vår livsstil och ta till oss lösningar som redan finns eller är på väg att utvecklas för att rädda vår fantastiska planet! Slutligen ska du försöka föra ett viktigt budskap vidare som kan bidra till att fler bidrar till en Hållbar utveckling!

 

Förmågor som vi tränar under avsnittet:

 • använda kunskaper i biologi, fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

 

 

Bedömning utifrån följande:

Mål:

När du arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

 • beskriva hur aktuella miljöproblem uppstår och kan förhindras
 • beskriva hur olika miljöproblem påverkar naturen och människan
 • berätta om samband mellan människans livsstil och miljön
 • beskriva vårt behov av energi
 • ge exempel på olika energikällor, vad de används till och hur de påverkar vår miljö
 • ge förslag på några möjliga lösningar på våra miljöproblem
 • beskriva hur ett hållbart samhälle kan se ut
 • beskriva hur det globala, nationella och lokala miljöarbetet fungerar

 

Viktiga ord och begrepp inom avsnittet: (kan fyllas på efterhand)

 • växthuseffekt
 • fotosyntes
 • cellandning
 • ozonskikt
 • övergödning
 • kretslopp (vattnets-, kolets- och kvävets)
 • försurning
 • avfallshantering
 • förnybar energi
 • biobränslen
 • fossila bränslen
 • kärnkraft
 • ekologiska fotavtryck
 • ekosystem
 • ekosystemstjänster
 • biologisk mångfald
 • näringskedja
 • näringsväv
 • anrikning
 • försiktighetsprincipen
 • miljömål

 

Bedömningsuppgifter:

 • Du ska delta i en muntlig diskussion utifrån målen som finns i avsnittet.
 • Du ska göra en fördjupning kopplat till något inom området som du själv är intresserad av. Du väljer om du vill göra den själv eller i grupp. Om du väljer grupp kommer din lärare att göra grupperna. Du ska lämna in din fördjupning skriftligt. Du kommer också få presentera den muntligt för en liten grupp.

Det finns två alternativ till hur du kan göra din fördjupning:

Alternativ 1:  innebär att du genom att söka information i böcker och på internet tar dig an något område kopplat till Hållbar utveckling t ex Kärnkraft, Global uppvärmning, Ekologiska fotavtryck....

Alternativ 2: innebär att du väljer något kopplat till Hållbar utveckling, kontaktar en verksamhet som du sedan besöker, ställer frågor till. Det kan vara att du besöker Återvinningsstationen, HM, Mc Donalds,Vapnö.....

Båda alternativen utgår från att du beskriver, förklarar, granskar och drar slutsatser kring hur det påverkar miljön. 

 • Du ska genomföra en laboration kopplat till avsnittet.
 • I slutet av avsnittet ska du svara på en reflektionsuppgift.
 • " Pay it forward"

 

Ungefärlig planering:

Vecka 34-37

Arbete med målen och viktiga ord och begrepp på olika sätt under lektionerna. Det är bra att läsa texten i böckerna under tiden som vi jobbar med det under lektionerna. Försök också att titta på filmförslag och genomgångar.

 

Vecka 38-39

Arbete med fördjupningsuppgift i grupp eller enskilt.

Bedömningsuppgift: Muntlig diskussion utifrån målen

 

Vecka 40

Bedömningsuppgift: Presentera fördjupning i liten grupp och lämna in den skriftligt. 

 

 Vecka 41-43

Bedömningsuppgift: Reflektionsfråga

Bedömningsuppgift: Laboration

Pay it forward

Bedömningsuppgift: Redovisa ditt arbete – vad har du gjort, hur ska du sprida din kunskap (vecka 45?)

 

Inlästa läromedel

http://sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/

 

Länkar

Bra hemsidor:

http://www.miljomal.se/

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/7-9

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/

http://www.wwf.se/

http://www.wwf.se/vart-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck

http://www.hsr.se/

 

Filmtips och genomgångar

Genomgång om fotosyntes och cellandning:

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

 

Genomgång om samband i naturen:

https://www.youtube.com/watch?v=gEbAA9RbB4c&list=PL7KLX5_jnyaKx0crQnT-ckDhNnQ9VuITR

 

Genomgång om Hållbar utveckling:

 https://www.youtube.com/watch?v=pciAwsoc2xI

 

Genomgång om Hållbar utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=CHWqAnOU0sM

 

Ekologi

https://www.youtube.com/watch?v=8diBPMFCzJQ

 

Miljöproblem

https://www.youtube.com/watch?v=y4ckaB-0KFY

 

Fröken Ulle om fossila bränslen och växthuseffekten:

https://www.youtube.com/watch?v=HKTaujgGodA 

 

Enerigikällor

https://www.youtube.com/watch?v=itvdR2Yl3wY&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c

 

Bioenergi

https://www.youtube.com/watch?v=9fumJXcNLyY&index=4&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c

 

Kärnkraft

https://www.youtube.com/watch?v=5Cm2Zqqd1dU&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c&index=5

 

Solenergi

https://www.youtube.com/watch?v=Xz8QCXR7cI4&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c&index=6

 

Vattenkraft

https://www.youtube.com/watch?v=XgDbc9iP4Lg&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c&index=7

 

Film om globala miljömålen: We the people for global goals,

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

 

Film om sveriges miljömål:

 http://www.youtube.com/watch?v=gg9SGuTHKlg

 

Klimat- lösningar för befolkning, jordbruk, vatten

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U102536-01

 

Klimat - lösningar för framtidens energi

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U102536-01

 

Sommar med Johan Rockström i P1

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071

 

Förstå kunskapskraven: Att föra en diskussion framåt i fysik

 https://www.youtube.com/watch?v=mKkxc4gzclU

 

Uppgifter

 • Fördjupningsarbete - redo för bedömning

 • Reflektionsuppgift - bedömning del 3 "Hållbar utveckling"

 • Fördjupningsuppgift - förberedande arbete

 • Fördjupningsuppgift - förberedande arbete

 • Dokumentation att läsa

 • Energikällor

 • Energikälla

 • Energikällor

 • Fördjupningsuppgift - förberedande arbete

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling Ht-17

Muntlig diskussion

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Kunskaper
Hur du visar dina kunskaper om miljö, energi och hållbar utveckling i diskussionen.
 • Bi
 • Fy
 • Ke
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskaper för att kunna diskutera. Du skiljer inte fakta från värdering och du motiverar inte dina åsikter eller beskriver följder.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Delaktighet
Din delaktighet i diskussionen.
Du deltar inte aktivit i diskussionen
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.

Fördjupningsarbete

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Källkritik
 • Bi
 • Fy
 • Ke
Du saknar förmågan att söka information från olika källor och du visar inte att du kan diskutera om källornas pålitlighet.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Textinnehåll
Hur du använder informationen/faktan för att skriva din text.
Du saknar förmåga att använda information på ett tillräckligt bra sätt i dina texter och du har inte anpassat den till budskapet och syftet.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i enkla texter. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och syfte.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i utvecklade texter. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och syfte.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i välutvecklade texter. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och syfte.
Fakta och begrepp
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

Reflektionsfråga

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Resonemang
Hur du resonerar och använder dig av din nya kunskap i biolog, fysik och kemi inom Hållbar utveckling.
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper inom detta område.
Du kan använda dina kunskaper på ett enkelt sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett utvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Fakta och begrepp
Hur du använder biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sambanden i naturen och samhället.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

TIPS! Fakta och begrepp inom Hållbar utveckling innebär följande;

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Fakta och begrepp (Fördjupning, reflektionsfråga, diskussion)
Hur du använder biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sambanden i naturen och samhället.
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt inom ekologin. Du ger exempel på energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling.
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på utvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett ut vecklat sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns i dina exempel..
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på välutvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett ut välutvecklat sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns i dina exempel..
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: