Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Asi es mi mundo

Skapad 2017-06-19 12:58 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska läsa om olika vardagliga ämnen som jag och min familj, intressen, skola, nationaliteter och språk, veckodagar, klockan och lära oss att uttrycka oss kring dessa saker. Vi ska även arbeta med kulturförståelse och lära oss mer om den spansktalande världen och de olika spansktalande länderna och arbeta mer ingående med Mexico och saker som: mayaindianerna, maten, etc!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Así soy yo

Innehåll

Beskrivning och bedömning av arbetsområdet:

 

Du kommer att arbeta med:

Läsförståelse: Översätta och göra övningar i övningsboken där du visar att du förstått texterna till kapitel 8, 9, 10 i textboken. 

Skriva: Du skriver en text där du beskriver ett rum som du ser på en bild. 

Hörförståelse: Vi har hörförståelse där du hör olika typer av presentationer av människor som du visar att du förstår genom att svara på frågor.  

 

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna samt på provet v12.

 


Vad kommer att bedömas?

Hur väl du förstår talat språk ( helhet, detaljer, hur du agerar)

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd)

Hur väl du förstår innehållet i texter.

 

Uppgifter

  • Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna skriva en sammanhängande text där du beskriver ett rum du ser på en bild
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande.
Visa att du förstår texter som vi arbetar med i arbetsområdet.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Förstå talat språk på spanska om välkända ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: