👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¡Ayúdame ahora!

Skapad 2017-06-19 13:00 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska läsa om olika vardagliga ämnen som jag och min familj, intressen, skola, nationaliteter och språk, veckodagar, klockan och lära oss att uttrycka oss kring dessa saker. Vi ska även arbeta med kulturförståelse och lära oss mer om den spansktalande världen och de olika spansktalande länderna och arbeta mer ingående med Mexico och saker som: mayaindianerna, maten, etc!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Hjälp mig! I detta arbetsområde jobbar vi med vägbeskrivning och lär oss att hitta och förstå vägbeskrivningar på spanska. Vi får också hjälp med att handla kläder och tränar klädesplagg, färger och siffror - vad det kostar.

Innehåll

Beskrivning och bedömning av arbetsområdet:

Arbetsområdet handlar om att handla kläder och vägbeskrivning.

 Vi lär oss att hitta och förstå vägbeskrivningar på spanska. Vi får också hjälp med att handla kläder och tränar klädesplagg, färger och siffror - vad det kostar. 

Du kommer både individuellt och i grupp bl.a. träna på:

-läsförståelse
- skriva presentera egna dialoger. Där tränar vi på meningsskrivning och beskrivning av kläder: att böja adjektiv och arbetar med att böja verben i  presens (nutid), att handla kläder.
- muntliga övningar, bl.a. att beskrivna vägen.
- hörövningar, framförallt på siffror, kläder och priser.

- Textskrivning, att repetera att beskriva ett rum, en person, osv.

- Vi har även under detta område lärt oss lite om de olika språken i Spanien och gjort övningar och sett en film om detta.

 

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna, genom individuella och gruppuppgifter, samt genom läxor och prov.

Vad kommer att bedömas?

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)

Hur väl du förstår talat språk ( helhet, detaljer, hur du agerar)

Hur väl du kan anpassa språket till situation och mottagare (både i tal och skrift)

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd)

Hur väl du förstår innehållet i texter, dialoger och vägbeskrivningar.

Uppgifter

  • Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig beskrivning
Formulera sig och kommunicera i tal.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Formulera sig på spanska utifrån de arbetsområden vi berör.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna skriva en sammanhängande text om något ämne i arbetsområdet.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande.
Visa att du förstår texter som vi arbetar med i arbetsområdet.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Förstå talat språk på spanska om välkända ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.