Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¡Viva la vida ya!

Skapad 2017-06-19 13:04 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska läsa om olika vardagliga ämnen som jag och min familj, intressen, skola, nationaliteter och språk, veckodagar, klockan och lära oss att uttrycka oss kring dessa saker. Vi ska även arbeta med kulturförståelse och lära oss mer om den spansktalande världen och de olika spansktalande länderna och arbeta mer ingående med Mexico och saker som: mayaindianerna, maten, etc!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Beskrivning och bedömning av arbetsområdet:

 

Du kommer både individuellt och i grupp bl.a. träna på:

Hörförståelse

Hälsningsfraser. (kap 2.) 

Läsförståelse

Kunna förstå en klassrumssituation i dialogform du får frågor till. (kapitel 3)

Skriva

Berätta om sig själv med hjälp av en checklista. 

Tala

Klassrumsskådespel i grupp. Vi skriver manus till en påhittad sketch som vi spelar upp. (kap 3.)

 

 

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna, genom individuella och gruppuppgifter, samt genom läxor och prov.

Vad kommer att bedömas?

 

Hur väl du förstår talat språk ( helhet, detaljer, hur du agerar)

Hur väl du förstår innehållet i texter. 

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd)

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)
 

Uppgifter

  • Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Uttrycka sig muntligt
Formulera sig och kommunicera i tal.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Kunna visa att du kan interagera i en klassrums situation på spanska.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna skriva en sammanhängande text där du presenterar dig själv.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande.
Visa att du förstår texter som vi arbetar med i arbetsområdet.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Förstå talat språk på spanska om välkända ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: