👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering SO Lackarebäcksskolan lå 2017-2020

Skapad 2017-06-19 13:17 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Värdegrund, klassråd, våra högtider
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

 

 • normer och regler
 • värderingsövningar
 • Regelbundna klassråd
 • lära oss om våra kristna högtider och helgdagar

 

Det här kommer vi att bedöma:

Hur du:

 • deltar i samtal om normer och varför vi har regler
 • deltar i våra klassråd
 • känner till varför vi har olika högtider och helgdagar

 

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, :

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3