Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nedbrytare

Skapad 2017-06-19 13:26 i Ornäs skola Borlänge
Vad är en nedbrytare? Var finns de någonstans? Varför är nedbrytare så viktiga för naturen? I detta arbetsområde i biologi kommer du få arbeta med nedbrytare. Arbetsområdet avslutas med ett grupparbete om en nedbrytare samt efterföljande skriftlig och muntlig redovisning.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad är en nedbrytare? Var finns de någonstans? Varför är nedbrytare så viktiga för naturen? I detta arbetsområde i biologi kommer du få arbeta med nedbrytare. Arbetsområdet avslutas med ett grupparbete om en nedbrytare samt efterföljande skriftlig och muntlig redovisning.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • vad en nedbrytare är
 • namnen på några av de vanligaste nedbrytarna
 • varför nedbrytare är viktiga för naturen
 • ge exempel på vad vi människor har för inverkan på nedbrytare och miljö
 • samarbeta i grupp

 


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Praktiska övningar grupp samt enskilt
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • Läsning och granskning av faktatexter
 • Skriftligt och muntligt grupparbete

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och praktiska övningar. Du kommer även få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor vid läsning och instuderingsfrågor och faktatexter. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt samt muntligt grupparbete. 

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. Bedömning görs även av det skriftliga och muntliga grupparbetet.

 

 

Ord och begrepp:

nedbrytare, växtdel, näring, kretslopp, förna-djur, förna, förmultning, gråsugga, vinbärssnäcka, flugsvamp, lav, ticka, daggmask, dubbelfoting

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: