👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik. Poeterna på Floraparkensförskola

Skapad 2017-06-19 13:39 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Teknik

Innehåll

Poeterna Floraparkens förskola

Mål:

Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. (Lpfö 2016)

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet:

    • Möjlighet att utforska teknik.
    • Tillgång till material.
    • Tillgodose barnens behov.

     

     

Frågeställning utifrån strävansmålet:

 Vilken förståelse har barnen för materialen?

 

Nuläge: 

Vi märker att barnen inte är bekanta och bekväma med olika skapande material så som flaskfärg, vattenfärg, kritor och tekniker med att använda dessa.

 

Metoder för att nå målet:

Olika aktiviteter och material utifrån de prioriterade målen.

Kunna utöva aktiviteterna flera gånger så att det blir beprövad erfarenhet. Ha materialet lättillgängligt och vara härvarande pedagoger som introducerar de olika materialen och teknikerna för barnen.