👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen till förskoleklass

Skapad 2017-06-19 13:47 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola F
För att du ska bli trygg med barn, vuxna och den nya miljön på skolan.

Innehåll

Var är vi?

Nya barn som ska bekanta sig med en ny miljö och bilda en ny konstellation  

Vart ska vi?

 • Barnen ska känna sig trygga med personal och barn på skolan.
 • Lära känna ute/inne miljö och lära sig att ta ansvar för den
 • Lära sig vilka regler och rutiner som finns på skolan.
 • Skapa ett gott samspel mellan varandra.

Hur gör vi?

 • Tid till att visa runt både inne och ute.
 • Mycket lek och spel för att främja kontakter.
 • Samarbetslekar och drama som skapar harmoni i gruppen.
 • Introducera barnen successivt i utemiljön för att skapa trygghet inför raster.
 • Skapa och förstå gemensamma trivselregler.
 • Lära sig namn på barn och personal på skolan
 • Hitta sin plats i skolans miljö och ta ansvar för sina saker

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11