Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling

Skapad 2017-06-19 14:29 i Fyrklöverskolan Hedemora
Ordbilder
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Samling - delta och samspela.

Innehåll

Syfte

Syftet med morgonsamlingen är skapa en vi-känsla i klassen

Ordna händelser i tid och rum.

Turtagning.

 

Mål

Jag samspelar med mina klasskompisar.

Ordnar händelser i tid och rum.

Turtagning

 

Innehåll

 • God morgon: Vi hälsar på varandra.
 • Närvaro: Vem är i skolan idag? Med hjälp av bilder visualiseras vilka elever som är i skolan.
 • Vi tittar ut och ser vilket väder det är.
 • Dagen: Vilken dag//månad/år det är. Tar fram en ny dag i almanackan.
 • Mat: Vi läser matsedeln.
 • Sånger: Eleverna väljer turordningen genom bilder.
 • Går igenom dagens schema. Eleverna visas sina egna schema bilder/konkreta schemabilder.

 

 

Bedömning

 • Visar intresse när vi hälsar på varandra.
 • Visar intresse för att klasskompisarna är i skolan.
 • Deltar aktivt med att ta fram en ny dag i almanackan.
 • Väljer aktivt vilken sång vi ska sjunga.
 • Deltar aktivt vid genomgång av schemat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: