Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 1 -VT -17

Skapad 2017-06-20 07:33 i Edsta skola Hudiksvall
En bra planeringsmall som är användbar i alla ämnen i grundskolan. Kännetecknas av att det som vänder sig till eleven står överst.
Grundskola 1 Matematik
Detta har vi gjort under vårterminen

Innehåll

Elevdel

Undervisning

 • Likhetstecken, inte lika med,  större än, mindre än
 • Analoga klockan
 • Udda och jämna tal
 • Dubbelt och hälften
 • Geometriska former
 • Jämföra , uppskatta och mäta 
 • Tiotal-hundratal
 • Samband mellan addition med ental och tiotal
 • Tallinje
 • Problemlösning med logiskt resonemang
 • Ekvationer med x-faktor
 • Symmetri

Lgr11

 

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: