Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 9, 2018/19 Valfri garnteknik

Skapad 2017-06-20 09:52 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du ska välja en garnteknik som du har lärt dig tidigare, och tillverka ett arbete genom att följa ett färdigt mönster.
Grundskola 9 Slöjd

Du får välja vilken garnteknik du vill och lära dig hur man läser en beskrivning.

Innehåll

Syfte och mål

Du ska kunna:

- bli så självständig som möjligt att tillverka ett arbete med hjälp av ett färdigt mönster.

- kunna läsa förkortningar i ett mönster och förstå vad de betyder.

- dokumentera ditt arbete.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och din arbetsplats.

- din förmåga att lyssna till instruktioner och jobba efter dem

- att du jobbar så självständigt som möjligt efter instruktioner.

- att du är mån om slutresultatet.

-  att du skriver en utförlig dokumentation om ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att jobba:

- snabb återblick på de olika garntekniker som ni har lärt er.

- välj vilken teknik du vill jobba med och mönster.

- genomgång hur man läser ett mönster och vad de olika förkortningar betyder.

- mycket självständigt arbete, t ex att sticka vante nr 2 hemma.

Uppgifter

 • Planering

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: